2017-06-08

Nyhet om var ansökan om förlängning kan lämnas in

Migrationsverket tar emot ansökningar om förlängning av tillstånd som beviljats på grund av behov av skydd på tio olika orter.

Läs nyheten om var ansökningarna kan lämnas in

Nyheten finns översatt till arabiska, engelska, kurmandji och tigrinska.