Frågor och svar om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen

 • Var kan jag ansöka om förlängning?

  För att ansöka om förlängning måste du komma personligen till Migrationsverket.

  Migrationsverket tar emot ansökningar om förlängning på följande kontor:

  • Boden
  • Göteborg
  • Malmö
  • Solna (Stockholm)
  • Norrköping
  • Sundsvall
  • Örebro
  • Uppsala

  Hitta till Migrationsverkets kontor

 • När ska jag ansöka om förlängning?

  Du ska ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd tar slut, men tidigast tre månader innan.

 • Vad händer om jag lämnar in min ansökan om förlängning efter att mitt nuvarande uppehållstillstånd tar slut?

  Om du inte ansöker om förlängning innan ditt uppehållstillstånd går ut får du inte arbeta medan du väntar på ett beslut och du riskerar också att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

 • Hur kan jag visa att jag fortfarande behöver skydd?

  Om du har samma skäl för skydd som tidigare ska du berätta det. Migrationsverket tittar då på din första ansökan och gör en bedömning av ditt behov av skydd utifrån hur situationen ser ut idag.

  Har du nya skäl berättar du om dem när du ansöker om förlängning. Om du har nytt pass, identitetskort eller andra nya dokument ska du ta med dem när du ansöker om förlängning.

 • Hur lång tid tar det att få ett beslut?

  Migrationsverket kan inte svara på hur lång handläggningstiden kommer att bli. Men om du ansöker om förlängning innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut, har du rätt att stanna i Sverige medan du väntar på beslut.

 • Vad ska jag ta med mig när jag besöker Migrationsverket för att ansöka om förlängning?

  Om du har ett pass eller annan identitetshandling ska du ta med dig det. Om du har några nya dokument som visar dina skäl för asyl ska du ta med dem.

 • Jag har fått asyl, men min familj kom på anknytning till mig. Hur ska de göra för att få stanna i Sverige?

  Din familj måste också komma till Migrationsverket för att ansöka om förlängning av sina uppehållstillstånd. Om era nuvarande tillstånd går ut ungefär samtidigt ska ni komma till Migrationsverket tillsammans för att ansöka om förlängning. Alla familjemedlemmar som har tidsbegränsade tillstånd måste komma till Migrationsverket. Varje familjemedlem måste fylla i blanketten Underlag för ansökan om förlängning av uppehållstillstånd. Familjemedlemmar som har uppehållstillstånd på anknytning till dig ska också fylla i blanketten Frågeformulär om förhållande.

  Underlag för ansökan om förlängning av uppehållstillstånd, blankett nummer 200011PDF

  Uppgifter om försörjning, blankett nummer 202011PDF

  Frågeformulär om förhållande, blankett nummer 204011PDF

  (Blanketterna finns endast på svenska.)

 • Måste jag kunna försörja min familj?

  Försörjningskravet gäller bara den första gången som din familj ansöker om att få flytta till Sverige för att bo med dig. Om din familj redan har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning och bor med dig i Sverige, finns det inget krav på att du ska kunna försörja din familj när de ansöker om förlängning av sina uppehållstillstånd.

  Läs mer om familjeåterförening och försörjningskrav

 • Hur långt tillstånd får min familj?

  Dina familjemedlemmar får lika långa tillstånd som du. Om du får ditt uppehållstillstånd förlängt med två år på grund av att du fortfarande behöver skydd kan de få sina uppehållstillstånd förlängda med två år. Om du får permanent uppehållstillstånd som anställd/egen företagare får din familj också permanent uppehållstillstånd.

 • Vad krävs för att få permanent uppehållstillstånd på grund av anställning eller eget företag?

  För att kunna få ett permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare krävs att

  • du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen,
  • du är minst 25 år gammal, eller kan visa att du har avslutat en gymnasieutbildning i Sverige eller motsvarande utländsk utbildning,
  • du har en tillräckligt stor inkomst för att försörja dig på anställning eller eget företag (du kan räkna samman inkomsten från flera anställningar och/eller eget företag),
  • din lön, ditt försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen,
  • din anställning inte är subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel instegsjobb,
  • din anställning är varaktig, dvs. att du har fast anställning eller avtal om minst två års anställning,
  • din arbetsgivare har anmält anställningen till Skatteverket,
  • du har börjat din anställning senast den sista dagen på ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd (löfte om anställning eller påskrivet anställningsavtal räcker inte),
  • du har nödvändiga tillstånd och eventuella licenser eller legitimationer för att utöva ditt yrke (till exempel läkarlegitimation eller taxikörkort).

  Läs mer om permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare

 • Har jag rätt till familjeåterförening om jag får permanent uppehållstillstånd som anställd/egen företagare?

  Ja, om du får permanent uppehållstillstånd har din familj rätt att ansöka om uppehållstillstånd på anknytning till dig. Första gången din familj ansöker om tillstånd för att flytta till dig i Sverige kan du omfattas av ett försörjningskrav.

  Läs mer om försörjningskravet vid familjeåterförening

 • Har jag rätt till familjeåterförening om jag får flyktingstatus i stället för alternativ skyddsstatus?

  Ja, den som har flyktingsstatusförklaring kan ha rätt till familjeåterförening, men kan omfattas av ett försörjningskrav.

  Om du vill att Migrationsverket ska ompröva din skyddsstatus måste du visa att du har individuella flyktingskäl.

  Läs mer om skillnaden mellan flyktingstatus och alternativ skyddsstatus

  Läs mer om familjeåterförening och försörjningskrav

 • Betalar Migrationsverket för min resa när jag ska ansöka om förlängning?

  Nej. Migrationsverket kan bara betala reseersättning till den som är inskriven vid en av Migrationsverkets mottagningsenheter.