Frågor och svar om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen

 • När ska jag ansöka om förlängning av mitt uppehållstillstånd?

  Du ska ansöka om förlängning innan ditt uppehållstillstånd tar slut, men tidigast tre månader innan.

 • Hur ska jag göra för att ansöka om ett förlängt uppehållstillstånd?

  Skicka din ansökan med post till Migrationsverket.

  Läs mer om hur du gör för att ansöka om förlängt uppehållstillstånd

 • Behöver jag inte boka tid för ett möte med Migrationsverket för att kunna ansöka om förlängning av mitt uppehållstillstånd?

  Du behöver inte boka något möte på Migrationsverket, utan du ska skicka din ansökan om förlängning av uppehållstillstånd per post till Migrationsverket. Om vi behöver träffa dig för att ställa fler frågor om din ansökan kommer vi att kontakta dig.

  Läs mer om hur du gör för att ansöka om förlängning per post

 • Jag har redan bokat en tid hos Migrationsverket för att ansöka om förlängning. Vad gör jag nu?

  Du behöver inte göra något, utan du ska komma på den bokade tiden. Vi kontaktar dig innan om något skulle förändras.

 • Kan jag ansöka genom att mejla Migrationsverket eller använda mig av någon digital tjänst?

  Vi förbereder just nu för att man ska kunna ansöka om förlängning via Migrationsverkets webbplats, men innan det är klart måste vi under en övergångsperiod ta emot alla ansökningar via post.

 • Vilken adress ska jag skicka min ansökan om förlängning till? 

  Du ska skicka till den adress som finns närmast den ort där du bor eller den ort som är enklast att ta sig till från den ort där du bor. Här nedan finns adresserna:

  Boden

  Asylprövningsenheten
  Box 103
  961 22 Boden

  Göteborg

  Migrationsverket
  Box 1087
  405 23 Göteborg

  Norrköping

  Nationellt servicecenter
  Slottsgatan 82
  601 70 Norrköping

  Uppsala

  Asylprövningsenheten
  Box 1323
  751 43 Uppsala

  Malmö

  Ansökningsenhet 2
  Box 3147
  200 22 Malmö

  Stockholm

  Fördelningsenhet 1
  Box 1430
  171 27 Solna

 • Vad händer om jag lämnar in min ansökan om förlängning efter att mitt nuvarande uppehållstillstånd tar slut?

  Om du inte ansöker om förlängning innan ditt uppehållstillstånd går ut får du inte arbeta medan du väntar på ett beslut och du riskerar också att förlora vissa förmåner, till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning.

 • Hur kan jag visa att jag fortfarande behöver skydd och därför ska få fortsatt uppehållstillstånd i Sverige?

  På ansökningsblanketten får du kryssa i att du ansöker om förlängning därför att du behöver skydd, och du får också svara på om du har nya skäl eller samma skäl som tidigare. Om du har samma skäl för skydd som tidigare läser vi din första ansökan och gör en bedömning av ditt behov av skydd utifrån hur situationen i ditt hemland ser ut idag.

 • Hur lång tid tar det att få ett beslut?

  Migrationsverket kan inte svara på hur lång handläggningstiden kommer att bli.

 • Betalar Migrationsverket min resa om jag ska komma på intervju?

  Nej, Migrationsverket kan bara betala reseersättning till den som är inskriven vid en av Migrationsverkets mottagningsenheter och har ett giltigt LMA-kort.

 • Jag har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder och kan fortfarande inte återvända. Hur ska jag göra för att få stanna i Sverige?

  Om du har fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av tillfälligt verkställighetshinder efter att du ansökte om asyl, och du anser att du fortfarande inte kan återvända till ditt hemland kan du ansöka om förlängt uppehållstillstånd på blankett nummer 200011. På blanketten ska du kryssa för varför du vill stanna i Sverige. Vi kommer att läsa igenom din tidigare ansökan och underlaget till ditt senaste beslut, och sen kommer vi att kontakta dig om vi behöver ställa fler frågor om varför du vill stanna i Sverige.

  Läs mer här om hur du ska göra för att ansöka om förlängning

 • Jag har fått asyl, men min familj har uppehållstillstånd på grund av anknytning. Hur ska min familj göra för att få stanna i Sverige?

  Hela familjen ska skicka in sina ansökningar samtidigt. Ni använder en blankett för varje person, men lägger ned blanketterna i samma kuvert.

  Läs mer om hur ni ska göra för att ansöka om förlängning av uppehållstillstånd

 • Måste jag kunna försörja min familj när vi ansöker om förlängning?

  Försörjningskravet gäller bara den första gången som din familj ansöker om att få flytta till Sverige för att bo med dig. Om din familj redan har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning och bor med dig i Sverige, finns det inget krav på att du ska kunna försörja din familj när de ansöker om förlängning av sina uppehållstillstånd.

 • Hur långt uppehållstillstånd får min familj?

  Dina familjemedlemmar får lika långa uppehållstillstånd som du. Om du får ditt uppehållstillstånd förlängt med två år på grund av att du fortfarande behöver skydd kan de få sina uppehållstillstånd förlängda med två år. Om du får permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare får din familj som kommit hit som anhöriga till dig också permanent uppehållstillstånd.

 • Vad krävs för att få permanent uppehållstillstånd på grund av anställning eller eget företag?

  För att kunna få ett permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare krävs att du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, du är minst 25 år gammal, eller kan visa att

  • du har avslutat en gymnasieutbildning i Sverige eller motsvarande utländsk utbildning
  • du har en tillräckligt stor inkomst för att försörja dig på anställning eller eget företag (du kan räkna samman inkomsten från flera anställningar och/eller eget företag),
  • din lön, ditt försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen,
  • din anställning inte är subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel introduktionsjobb,
  • din anställning är varaktig, dvs. att du har fast anställning eller avtal om minst två års anställning, din arbetsgivare har anmält anställningen till Skatteverket,
  • du har börjat din anställning senast den sista dagen på ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd (löfte om anställning eller påskrivet anställningsavtal räcker inte),
  • du har nödvändiga tillstånd och eventuella licenser eller legitimationer för att utöva ditt yrke (till exempel läkarlegitimation eller taxikörkort).

  Läs mer om permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare.

 • Har jag rätt till familjeåterförening om jag får permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare?

  Ja, om du får permanent uppehållstillstånd har din familj rätt att ansöka om uppehållstillstånd på anknytning till dig. Första gången din familj ansöker om tillstånd för att flytta till dig i Sverige kan du omfattas av ett försörjningskrav.

  Läs mer om försörjningskravet vid familjeåterförening

 • Har jag rätt att återförenas med min familj om jag får skydd som alternativt skyddsbehövande?

  Ja, med den förlängning av den tillfälliga lagen som väntas träda i kraft den 20 juli har du möjlighet till återförening med familjen om du bedöms ha välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd.

  Läs mer om skillnaden mellan flyktingstatus och alternativ skyddsstatus