Brexit

Den 29 mars 2017 lämnade Storbritannien in en anmälan om utträde ur Europeiska Unionen (EU). Europeiska rådet har enats om att förlänga tidsfristen för det brittiska utträdet till den 31 januari 2020. Om Storbritannien godkänner det framtagna utträdesavtalet kan de lämna EU innan dess.

På den här sidan hittar du information om hur brittiska medborgare och deras anhöriga kommer att påverkas vid en hård eller mjuk brexit.

Har du frågor om uppehållstillstånd enligt svensk lagstiftning, exempelvis på grund av arbete eller anknytning till någon i Sverige, hittar du information under ingången Privatpersoner.

Brexit med avtal

Det finns ett utkast på avtal som har godkänts av Europeiska rådet och den brittiska regeringen. Om avtalet även godkänns av Europaparlamentet och det brittiska parlamentet kommer en övergångsperiod träda i kraft och pågå till slutet av 2020. Det innebär att Storbritannien i praktisk mening stannar kvar i EU-samarbetet under övergångsperioden. Brittiska medborgare och deras anhöriga tredjelandsmedborgare har under denna period samma rättigheter som tidigare och kan vistas, arbeta och studera i Sverige utan krav på uppehålls- och arbetstillstånd.

Brexit utan avtal

Utan ett avtal kommer alla brittiska medborgare, och samtidigt många av deras familjemedlemmar, förlora den uppehållsrätt de hittills haft i Sverige med stöd av EU:s regler.

Regeringen har antagit ett regelverk för scenariot att det blir ett avtalslöst utträde, så kallad hård brexit. De brittiska medborgarna kommer i det fallet att omfattas av undantagsregler. Under tiden dessa regler gäller får brittiska medborgare och deras familjemedlemmar fortsätta vistas, studera och arbeta i Sverige utan krav på uppehålls- eller arbetstillstånd.

Den enskilde omfattas automatiskt av undantaget och behöver inte ansöka om tillstånd. Den som vill resa under övergångsperioden behöver dock ett bevis på att man är undantagen kravet på uppehållstillstånd. Ansökan ska skickas in till Migrationsverket som handlägger och utfärdar beviset. Det införs i passet genom en stämpel. Endast brittiska medborgare, inte deras anhöriga som är tredjelandsmedborgare, har rätt att få ett sådant bevis. 

De föreslagna reglerna kommer att börja gälla om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Det kommer vara möjligt att ansöka om beviset (en stämpel i ditt pass) så fort det är klarlagt att det blir en brexit utan avtal. Migrationsverkets webbsida kommer uppdateras med information om hur man ska gå till väga för att ansöka.

Informationen uppdateras löpande.

Frågor och svar

Frågorna och svaren utgår från att det blir ett avtalslöst utträde.

 • Kan jag som är brittisk medborgare bo kvar som vanligt i Sverige om det blir ett avtalslöst utträde?

  Ja, den svenska regeringen har antagit regler som säger att du automatiskt får rätt att fortsätta vistas, arbeta och studera i Sverige utan uppehålls- och arbetstillstånd under en övergångsperiod på ett år. Förutsättningen är att du var bosatt i Sverige vid tidpunkten för utträdet och hade uppehållsrätt samt att du fortsätter uppfylla de villkor som gällde för din tidigare uppehållsrätt.

 • Behöver jag något bevis på att jag har rätt att vistas och arbeta i Sverige under övergångsperioden?

  Nej, du behöver inget bevis för detta.

 • Kommer jag kunna resa som tidigare?

  Som brittisk medborgare har du rätt att fortsätta resa in i och ut ur Sverige som tidigare men du behöver ett bevis på att du omfattas av undantagsreglerna. Beviset förs in i ditt pass i form av en stämpel och används när du passerar gränsen vid återresan in i Sverige.

  Om det blir en hård brexit kommer du kunna hitta mer information på Migrationsverkets webbsida om hur du ska gå till väga för att ansöka om beviset.

  Det är bara brittiska medborgare som omfattas, vilket betyder att familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare inte kan få ett bevis.

 • När kan jag ansöka om att få en stämpel i passet?

  Du kan ansöka om en stämpel, på Migrationsverkets hemsida, först när det är klarlagt att det blir en brexit utan avtal, en så kallad hård brexit.

 • Jag har uppehållstillstånd på anknytning till min svenska sambo, behöver jag ansöka om ett bevis?

  Nej, du som har ett uppehållstillstånd på svensk lagstiftning, och inte som EU-medborgare, behöver inget bevis utan kan resa med ditt uppehållstillståndskort.

 • Jag är en brittisk medborgare som bor i Danmark och arbetar i Sverige, Kommer jag att få fortsätta vistas och arbeta i Sverige enligt övergångsreglerna?

  Ja, du kommer att vara undantagen från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd. Däremot gäller det bara i Sverige. Din rätt att bo eller arbeta i Danmark, eller i något annat EU-land, är beroende av det landets regler för brittiska medborgare efter brexit.

 • Vad händer efter övergångsperioden?

  Den svenska regeringen har ännu inte fattat beslut om vad som händer efter övergångsperioden. Om regeringen inte beslutar om en särskild ordning för britter är utgångspunkten att du som brittisk medborgare på sikt kommer att behöva uppehålls- och arbetstillstånd för att få vistas och arbeta i Sverige.

 • Kan jag göra något redan nu för att säkra mina möjligheter att fortsätta bo och arbeta i Sverige?

  Du har alltid rätt att ansöka om tillstånd enligt de regler som gäller medborgare i tredje land som vill bo, studera och arbeta i Sverige.

Mer information om brexit

Mer information om brexit hittar du på regeringens webbplats regeringen.se:

Brexit - Storbritanniens utträde ur EUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Further information about Brexit is presented on the Swedish government’s website:

Brexit – the United Kingdom’s withdrawal from the European Union länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-31

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.