Migrationsverket logotyp

Brexit

EU godkände i slutet av januari det utträdesavtal som förhandlats fram av Europeiska rådet och den brittiska regeringen. Det betyder att Storbritannien lämnar EU, men under en övergångsperiod behåller brittiska medborgare och deras familjemedlemmar i allt väsentligt de rättigheter de tidigare haft som EU-medborgare.

Det godkända avtalet reglerarar förhållandet mellan Europeiska Unionen (EU) och Storbritannien under en övergångsperiod efter det att landet lämnat samarbetet. Övergångsperioden inleds i och med att avtalet börjar gälla och kommer att pågå fram till den 31 december 2020, med möjlighet till förlängning.

Under den här perioden kommer Storbritannien i praktisk mening stanna kvar i EU-samarbetet. Det innebär att brittiska medborgare och deras anhöriga tredjelandsmedborgare i stort sett behåller de rättigheter de tidigare hade. De kommer därmed kunna bo, arbeta och studera i Sverige utan krav på uppehålls- och arbetstillstånd.

Enligt utträdesavtalet ska varje medlemsstat utforma ett förfarande som gör det möjligt för brittiska medborgare att behålla sina rättigheter även efter övergångsperioden. Det är regeringen som beslutar om hur Sveriges förfarande ska se ut. Den här webbsidan kommer att uppdateras när det finns mer information om detta.

Mer information om brexit hittar du på regeringens webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om brexit

Nej, du och dina anhöriga från tredje land behöver inte ansöka om något tillstånd för att få bo, arbeta och studera i Sverige under en övergångsperiod fram till åtminstone slutet av år 2020.

Nej, du behöver inte göra något för att kunna resa eftersom brexit genomförs med avtal. Enligt reglerna i avtalet kan du och dina anhöriga resa som vanligt underövergångsperioden.

Enligt utträdesavtalet ska varje medlemsstat utforma ett förfarande som gör det möjligt för brittiska medborgare att kunna behålla sina rättigheter även efter övergångsperioden. Det är regeringen som beslutar om hur Sveriges förfarande ska se ut. Migrationsverkets webbsida kommer att uppdateras så fort det finns mer information.

Under övergångsperioden gäller samma regler som innan utträdet, vilket betyder att britter fortsatt kan flytta till Sverige för att bo, arbeta eller studera här.

Under övergångsperioden behöver inte britter och deras anhöriga ansöka om något tillstånd för att få bo, arbeta eller studera i Sverige.

Enligt utträdesavtalet ska varje medlemsstat utforma ett förfarande som gör det möjligt för brittiska medborgare att kunna behålla sina rättigheter även efter övergångsperioden. Det är regeringen som beslutar om hur Sveriges förfarande ska se ut. Migrationsverket rekommenderar att brittiska medborgare inväntar information om detta, för att se hur de på bästa sätt behåller sina rättigheter efter övergångsperioden. Migrationsverkets webbsida kommer att uppdateras så fort det finns mer information.

Under övergångsperioden gäller samma regler som tidigare. Både du och dina familjemedlemmar från tredje land har därmed uppehållsrätt till den 31 december.

Som brittisk medborgare kommer du att fortsätta omfattas av definitionen EU/EES-medborgare i svensk utlänningslagstiftning under övergångsperioden. För familjemedlemmar med medborgarskap i tredje land gäller samma regler som tidigare.

Det betyder bland annat att

  • ni får ansöka om uppehållstillstånd inifrån Sverige.
  • ni är avgiftsbefriade vid ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd.
  • er uppehållsrätt kan likställas med permanent uppehållstillstånd vid beslut om svenskt medborgarskap under övergångsperioden.

Familjemedlemmar till brittiska medborgare kommer under övergångsperioden omfattas av de regler som gäller för familjemedlemmar till EU/EES-medborgare.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?