Migrationsverket logotyp

Brexit

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Under den övergångsperiod som pågår till och med den 31 december har brittiska medborgare i Sverige i stort sett samma rättigheter som tidigare. Även efter övergångsperioden kommer de som uppfyller villkoren i utträdesavtalet att kunna bo, arbeta och studera i Sverige.

Utträdesavtalet som slöts i januari 2020 innehåller bestämmelser som innebär att Storbritannien i praktisk mening är kvar i EU-samarbetet under övergångsperioden, som pågår fram till årets slut. Det innebär att brittiska medborgare, och deras familjemedlemmar med medborgarskap i tredje land, i nuläget har i stort sett samma rättigheter som de tidigare hade. De kan därmed bo, arbeta och studera i Sverige utan krav på uppehålls- och arbetstillstånd.

Även efter övergångsperioden ska brittiska medborgare, och deras familjemedlemmar, kunna behålla rätten att bo, arbeta och studera i Sverige – det gäller dem som har uppehållsrätt i Sverige före den 31 december 2020. Enligt utträdesavtalet ska varje medlemsstat utforma ett förfarande som gör detta möjligt. Nu är det beslutat hur det svenska förfarandet ska se ut.

Läs om hur det svenska förfarandet är utformat

Frågor och svar om vad som gäller under övergångsperioden

Nej, du och dina anhöriga från tredje land behöver inte ansöka om något tillstånd för att få bo, arbeta och studera i Sverige under en övergångsperiod fram till åtminstone slutet av år 2020.

Nej, du behöver inte göra något för att kunna resa eftersom brexit genomförs med avtal. Enligt reglerna i avtalet kan du och dina anhöriga resa som vanligt underövergångsperioden.

Enligt utträdesavtalet ska varje medlemsstat utforma ett förfarande som gör det möjligt för brittiska medborgare att kunna behålla sina rättigheter även efter övergångsperioden. Det är regeringen som beslutar om hur Sveriges förfarande ska se ut. Migrationsverkets webbsida kommer att uppdateras så fort det finns mer information.

Under övergångsperioden gäller samma regler som innan utträdet, vilket betyder att britter fortsatt kan flytta till Sverige för att bo, arbeta eller studera här.

Under övergångsperioden behöver inte britter och deras anhöriga ansöka om något tillstånd för att få bo, arbeta eller studera i Sverige.

Enligt utträdesavtalet ska varje medlemsstat utforma ett förfarande som gör det möjligt för brittiska medborgare att kunna behålla sina rättigheter även efter övergångsperioden. Det är regeringen som beslutar om hur Sveriges förfarande ska se ut. Migrationsverket rekommenderar att brittiska medborgare inväntar information om detta, för att se hur de på bästa sätt behåller sina rättigheter efter övergångsperioden. Migrationsverkets webbsida kommer att uppdateras så fort det finns mer information.

Under övergångsperioden gäller samma regler som tidigare. Både du och dina familjemedlemmar från tredje land har därmed uppehållsrätt till den 31 december.

Som brittisk medborgare kommer du att fortsätta omfattas av definitionen EU/EES-medborgare i svensk utlänningslagstiftning under övergångsperioden. För familjemedlemmar med medborgarskap i tredje land gäller samma regler som tidigare.

Det betyder bland annat att

  • ni får ansöka om uppehållstillstånd inifrån Sverige.
  • ni är avgiftsbefriade vid ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd.
  • er uppehållsrätt kan likställas med permanent uppehållstillstånd vid beslut om svenskt medborgarskap under övergångsperioden.

Familjemedlemmar till brittiska medborgare kommer under övergångsperioden omfattas av de regler som gäller för familjemedlemmar till EU/EES-medborgare.

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?