Brexit

Den 29 mars 2017 lämnade Storbritannien in en anmälan om utträde ur Europeiska Unionen (EU). Om parterna inte kan enas om ett avtal ska utträdet ske den 29 mars i år. Sveriges regering har förberett sig för det genom att ta fram ett förslag till regler som ska gälla vid en avtalslös brexit. Migrationsverkets uppgift handlar, enligt förslaget, om att underlätta för brittiska medborgare att resa in i och ut ur Sverige.

I Sverige finns omkring 20 000 brittiska medborgare, och därtill ett okänt antal anhöriga utan självständig uppehållsrätt, som påverkas av situationen.

Sedan sommaren 2017 har EU och Storbritannien förhandlat om ett avtal med övergångsregler, så kallad mjuk brexit. I nuläget finns dock ingen sådan överenskommelse undertecknad. Utan ett avtal kommer alla brittiska medborgare, och samtidigt många av deras familjemedlemmar, förlora den uppehållsrätt de hittills haft i Sverige med stöd av EU:s regler.

Med hänsyn till osäkerheten om det framtida förhållandet till Storbritannien har regeringen därför föreslagit ett regelverk för scenariot att det blir ett avtalslöst utträde, så kallad hård brexit. Vid en sådan situation kommer de brittiska medborgarna enligt förslaget omfattas av undantagsregler under det närmaste året efter utträdet.

Enligt undantagsreglerna ska brittiska medborgare och deras familjemedlemmar kunna fortsätta vistas och arbeta i Sverige utan krav på uppehålls- eller arbetstillstånd, till och med den 29 mars 2020. Den enskilde omfattas automatiskt av undantaget och behöver inte ansöka om tillstånd. Däremot kommer det att behövas ett bevis på att man omfattas av undantaget vid inresa i Sverige. Beviset ansöker man om hos Migrationsverket, som också utfärdar och för in det i passet. Endast brittiska medborgare har rätt att få ett sådant bevis.

De föreslagna reglerna kommer tidigast att börja gälla den 30 mars 2019 om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Innan regeringen har fattat beslut om att anta reglerna kan vi bara lämna preliminära besked om vad som kan komma att gälla efter Storbritanniens utträde.

Frågor och svar om nuläget inför brexit

Frågorna här besvaras utifrån det förslag till undantagsregler som den svenska regeringen har tagit fram för att mildra följderna vid ett avtalslöst utträde. Regeringen har ännu inte fattat beslut om förordningen och vi reserverar oss därför för att ändringar i förslaget kan få betydelse för det som sägs i svaren.

 • Kan jag som är brittisk medborgare bo kvar som vanligt i Sverige om det blir ett avtalslöst utträde?

  Ja, enligt det förslag som den svenska regeringen tagit fram får du automatiskt rätt att fortsätta vistas och arbeta i Sverige utan uppehålls- och arbetstillstånd under en övergångsperiod på ett år. Förutsättningen är att du var bosatt i Sverige vid tidpunkten för utträdet och hade uppehållsrätt samt att du fortsätter uppfylla de villkor som gällde för din tidigare uppehållsrätt.

 • Behöver jag något bevis på att jag har rätt att vistas och arbeta i Sverige under övergångsperioden?

  Nej, enligt förslaget behöver du inget bevis för detta.

 • Kan jag resa ut ur och in i Sverige som tidigare om det blir ett avtalslöst utträde?

  Som brittisk medborgare har du rätt att fortsätta resa in i och ut ur Sverige som tidigare, men du behöver ett bevis på att du omfattas av undantagsreglerna. Beviset förs in i ditt pass och används när du passerar gränsen vid återresan in i Sverige. Du kan ansöka om beviset hos Migrationsverket efter det att regeringens förslag har antagits.

  Enligt förslaget omfattas bara brittiska medborgare av den här regeln, vilket betyder att familjemedlemmar som inte är brittiska medborgare inte är tänkta att kunna få ett sådant bevis.

 • Vad händer efter det att övergångsperioden upphör den 30 mars 2020?

  Den svenska regeringen har ännu inte fattat beslut om vad som händer efter övergångsperioden, men utgångspunkten är att du som brittisk medborgare på sikt kommer att behöva uppehålls- och arbetstillstånd för att få vistas och arbeta i Sverige.

 • Kan jag göra något redan nu för att säkra mina möjligheter att fortsätta bo och arbeta i Sverige?

  Under undantagsperioden behöver du inget tillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Däremot har du alltid rätt att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd enligt reglerna i utlänningslagen.

Mer information inför en avtalslös brexit

Mer information om den svenska regeringens förberedelser inför en avtalslös brexit finns på regeringens webbplats regeringen.se:

Förberedelser för det brittiska utträdet och beredskapsplanering för ett avtalslöst scenariolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Further information about the preparations for a "no-deal" Brexit is presented on the website of the Swedish gouvernment, regeringen.se:

Preparations for UK withdrawal and contingency planning for a 'no-deal' scenariolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.