Brexit

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. I samband med det inleddes en övergångsperiod, som upphörde den 31 december 2020. Brittiska medborgare som bodde i Sverige före övergångsperiodens slut kan ansöka om uppehållsstatus. Detsamma gäller nära familjemedlemmar till brittiska medborgare.

Uppehållsstatus är en ny form av rätt att vistas i Sverige. Den här rätten omfattar enbart brittiska medborgare och nära familjemedlemmar till dem. Uppehållsstatusen gör det möjligt för dessa medborgare att fortsätta bo, arbeta och studera i Sverige.

Villkoren för att kunna få uppehållsstatus är att du

  • är brittisk medborgare, nuvarande familjemedlem till en brittisk medborgare eller tidigare familjemedlem till en brittisk medborgare
  • vistades i Sverige i enlighet med unionsrätten före övergångsperiodens slut den 31 december
  • bor kvar i Sverige efter övergångsperiodens slut och fortsätter att uppfylla villkoren för uppehållsrätt, det vill säga som arbetstagare, egen företagare, student, person med tillräckliga medel eller som familjemedlem till en person som uppfyller dessa villkor.

Brittiska medborgare med permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap behöver inte ansöka om uppehållsstatus, men de kan göra det. Uppehållsstatus ger bland annat fler familjemedlemmar rätt att ansluta till den brittiska medborgaren i Sverige.

Ansökan om uppehållsstatus är öppen fram till och med den 30 september 2021.

Brittiska medborgare som flyttar till Sverige efter den 31 december 2020 omfattas av samma regler som övriga tredjelandsmedborgare och kan inte ansöka om uppehållsstatus. Undantaget är barn och vissa familjemedlemmar som har möjlighet att ansöka om uppehållsstatus även om de flyttar till Sverige efter detta datum, om de avser att ansluta till en brittisk familjemedlem i Sverige. De ska då ansöka om uppehållsstatus inom tre månader från att de anlände.

Uppehållsstatusen är inte tidsbegränsad, men uppehållsstatuskortet behöver förnyas efter fem år. Då finns även möjligheten att ansöka om permanent uppehållsstatus om man inte har det sedan tidigare.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållsstatus

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-07