Migrationsverket logotyp

Information med anledning av coronaviruset

Coronavirusets spridning är en unik situation som påverkar hela samhället, och resten av världen, och därmed också Migrationsverket och den verksamhet myndigheten bedriver.

Med anled­ning av coro­na­vi­ruset

För att minska smittspridning gör vi en del förändringar i vår service:

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns informationsblad på flera språk om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På krisinformation.se hittar du mer information på fler språk om sjukdomen covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ringer 08‑123 680 00 kan du få allmän information om coronaviruset på arabiska, somaliska, persiska/dari, tigrinska/amhariska och ryska via sjukvårdsregionernas nationella telefonlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När vi prövar ansök­ningar

All prövning av ansökningar om uppehållstillstånd utgår från lagar som Migrationsverket måste följa. De lagarna tar inte hänsyn till några extraordinära händelser. Mer information om hur pandemin påverkar handläggning och hantering av respektive ärendeslag finns under fliken Privatpersoner.

Frågor och svar med anled­ning av coro­na­vi­ruset

Uppe­hålls­till­stånd för gymna­si­estu­dier för tidi­gare asyl­sö­kande

Frågor och svar om uppe­hålls­till­stånd för gymna­si­estu­dier för dig som tidigare har sökt asyl

Övriga frågor

Migrationsverket arbetar endast med självmant återvändande, och fortsätter att arbeta med verkställigheter av utvisningar i den mån det går. Reserestriktioner och kraftigt minskat antal tillgängliga resor påverkar vårt arbete, men myndigheten har inte stoppat arbetet med återvändande.

Om du begär att få din ansökningsavgift tillbaka kommer detta att prövas enligt Avgiftsförordningen (STS 1992:191). En bedömning görs i varje enskilt fall och beror på om vi har påbörjat handläggningen av ditt ärende eller inte.

Du kan lämna in din ansökan men behöver komplettera med en giltig resehandling så snart som möjligt för att Migrationsverket ska kunna fatta beslut. Ett eventuellt beslut från ditt hemland om att passet är giltigt längre än vad som anges i passet godtas inte av Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?