Information med anledning av coronaviruset

Coronavirusets spridning är en unik situation vars konsekvenser för den enskilde är mycket svåra att överblicka. Det gäller självklart också alla våra sökande. De svar vi har idag utgår ifrån det läge som råder just nu, men i takt med att fler åtgärder från länder i omvärlden och Sverige sätts in får det konsekvenser för alla.

Migrationsverket följer läget noggrant och löpande, och det innebär att vi hela tiden behöver titta på vad som är rimligt eller inte i vår prövning av ansökningar om uppehållstillstånd.

All prövning av ansökningar om uppehållstillstånd utgår från lagar som Migrationsverket måste följa. De lagarna tar inte hänsyn till några extraordinära händelser, och i ett sådant läge kan myndigheten ha en dialog med lagstiftarna om de konsekvenser dagens lagstiftning har utifrån effekterna av coronavirusets spridning.

Med anled­ning av coro­na­vi­ruset

För att minska smittspridning gör vi en del förändringar i vår service:

  • Kontakta oss i första hand via mejl, telefon eller via någon av våra e-tjänster.
  • Våra öppettider på telefon och på våra kontor har ändrats. Kontrollera tiderna här på webbplatsen innan du ringer eller besöker oss.
  • Högst 50 personer åt gången får besöka våra servicecenter och alla lekutrymmen för barn är stängda.
  • Det är mycket begränsade möjligheter att besöka förvaren.

På krisinformation.se hittar du mer information på fler språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar med anled­ning av coro­na­vi­ruset

Besöka Sverige

Ja, Migrationsverket har beslutat att visumansökningar till Sverige i huvudsak bör avslås. Det är en följd av coronavirusets spridning och regeringens förordning att införa tillfälligt inreseförbud till Sverige. Beslutet omfattar dig som är medborgare i ett land utanför EU. Beslutet gäller så länge regeringens beslut om tillfälligt inreseförbud gäller eller till att något annat meddelas. I vissa undantagsfall kan du beviljas visum ändå.

Nej, beslutet innebär inte att visumverksamheten har stoppats. Beslutet innebär dock att de flesta visumansökningarna kommer att avslås med hänvisning till hot mot folkhälsan.

Om du saknar möjlighet att återvända inom giltighetstiden av ditt visum eller din viseringsfria tid på grund av inställda flyg eller andra kommunikationsmedel, och ingen alternativ resa kan bokas i tid, kan du ansöka om att förlänga din vistelse i Sverige och Schengen.

För förlängningar upp till 90 dagar total vistelse (endast viseringspliktiga) sker förlängning med visering och kostnadsfritt. För vistelser över 90 dagar sker förlängning med ett uppehållstillstånd.

Läs mer om att ansöka om att förlänga besöket i Sverige

Det är viktigt att du söker innan ditt nuvarande tillstånd eller viseringsfria tid går ut. Du kan sedan vara kvar i Sverige medan vi handlägger din ansökan.

Flytta till någon i Sverige

Huvudregeln är att du som vill bo med någon i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd från ditt hemland eller det land där du har tillstånd att bo. Uppehållstillståndet ska vara klart innan du reser in i Sverige. I vissa fall kan du få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Det kan gälla dig som redan har ett annat uppehållstillstånd eller om du har eller väntar barn.

Restriktioner i olika länder med anledning av coronaviruset eller att vissa länder är speciellt utsatta påverkar inte bedömningen av att uppehållstillstånd ska vara klart före inresa.

I de flesta fall måste man besöka en svensk utlandsmyndighet för kontroll av handlingar, muntlig intervju och för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck till ett uppehållstillståndskort. Besöket på utlandsmyndigheten kan därför inte ersättas av en telefonintervju.

Nej, Migrationsverket beviljar inte några viseringar för att genomföra intervjun i Sverige. Du som sökande bör följa lokala myndigheters instruktioner samt i första hand konsultera berörd utlandsmyndighets webbplats för att kontrollera möjligheterna att genomföra till exempel en intervju. Via Sweden Abroadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du utlandsmyndigheternas webbplatser.

Migrationsverket kan inte påverka andra länders beslut om gränskontroller. Du bör därför kontakta ambassaden och boka om din tid till ett senare tillfälle. Via Sweden Abroadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du utlandsmyndigheternas webbplatser och kontaktuppgifter.

Studera

Migrationsverket tar ställning till om den sökande har fullgjort syftet med sitt tillstånd. Detta innebär att man måste ha avklarat ett antal poäng under det senaste tillståndet, 15 HP första läsåret, 22,5 HP andra läsåret och 30 HP resterande läsår. Om personen får beviljat en förlängning men inte hinner komma in i tid till att fortsätta sina studier kan tillståndet komma att återkallas. Om du är kvar utomlands innan vi tar beslut och du inte kan komma in i tid för att återuppta dina studier kan vi komma att avslå ansökan om förlängning.

Arbeta

Som arbetskraftsinvandrare kan du arbeta mindre tid än planerat, så länge lönen är enligt kollektivavtal och att du arbetar i tillräcklig omfattning för att försörja dig. Gränsen för att du anses kunna försörja dig ligger på 13 000 kronor i månaden före skatt. Kontrollera med din arbetsgivare och eventuella fackförbund vilka villkor som gäller för din permittering.

Att gå ner i tid påverkar inte arbetstagares uppehålls- och arbetstillstånd eller möjlighet till förlängning. Det viktiga är att anställningsvillkoren är i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Dessutom måste försörjningskravet vara uppfyllt. Det innebär att arbetstagaren måste tjäna minst 13 000 kronor. När Migrationsverket prövar om dessa krav är uppfyllda görs en helhetsbedömning.

Det skulle kunna påverka möjligheten till förlängning. Migrationsverket gör en individuell bedömning i varje ärende.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att anställningsvillkoren och försörjningskravet har varit uppfyllda under hela tiden som du har arbetat i Sverige. Det är viktigt att du skriver i din ansökan om du har varit frånvarande från ditt arbete och förklarar varför du har varit frånvarande.

Ja, du har tre månader på dig att hitta en ny anställning efter det att din tidigare anställning har upphört. Det är viktigt att du ansöker om ett nytt arbetstillstånd inom den tiden.

Det finns i nuläget inga specifika regler som omfattar konsekvenserna av coronaviruset. Att gå ned i tid påverkar inte möjligheterna att behålla sitt arbetstillstånd så länge anställningsvillkoren är i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen och försörjningskravet är uppfyllt. Att försörjningskravet är uppfyllt innebär att du måste tjäna minst 13 000 kronor per månad. När Migrationsverket prövar om dessa krav är uppfyllda görs en helhetsbedömning.

Skydd och asyl

I särskilda fall kan vi skicka ut LMA-kortet med posten. På vissa orter finns möjlighet att besöka oss på så kallade drop-in-tider för frågor om ersättningar.

På sidan Besök oss hittar du uppgifter om öppettider

Ja, människor får ansöka om asyl och deras ansökningar ska prövas enligt lag.

Övriga frågor

Enligt lagkrav ska en utbildning på gymnasial nivå ha fullföljts för att ett uppehållstillstånd enligt detta regelverk (17§ tillfälliga lagen) ska kunna beviljas. Detta gäller sökande som inte har fyllt 25 år. För sökande som har fyllt är 25 år kan uppehållstillstånd beviljas även om en utbildning på gymnasial nivå inte har fullföljts. Det finns ingen särskild rättslig styrning med anledning av effekterna av coronavirusets spridning.

Migrationsverket beviljar inte några förturer med anledning av den nuvarande situationen kopplad till coronavirusets spridning.

Det är för tidigt att säga om och hur väntetider och handläggningstider kan komma att påverkas av coronavirusets spridning.

Ja, Migrationsverket kommer att fortsätta handlägga ansökningar om uppehållstillstånd och alla uppgifter kopplade till det arbetet.

Migrationsverket har fortsatt öppet i våra servicecenter med vissa undantag.

På sidan Besök oss hittar du uppgifter om öppettider

Migrationsverket arbetar endast med självmant återvändande, och fortsätter att arbeta med verkställigheter av utvisningar i den mån det går. När transporter ligger nere påverkas vårt arbete, men myndigheten har inte stoppat arbetet med återvändande.

Regeringen har fattat ett beslut om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Se pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på regeringens webbplats för mer information.

Polismyndigheten är den myndighet som, via gränspolisen, bedömer vilka som får komma in i Sverige och inte. Se polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?