Information med anledning av covid-19

Spridningen av covid-19 är en unik situation som påverkar hela samhället, och resten av världen, och därmed också Migrationsverket och den verksamhet myndigheten bedriver.

Infor­ma­tion till dig som planerar att besöka oss

Undvik att besöka oss i den mån det går och kontakta oss i första hand via mejl, telefon eller någon av våra e-tjänster. Öppettider för vissa kontor kan ha förändrats, kontrollera vilka öppettider som gäller innan du besöker oss. Om du behöver besöka oss är du välkommen om du är helt frisk. Har du minsta förkylningssymtom – stanna hemma.

Infor­ma­tion från svenska myndig­heter om vacci­na­tion mot covid-19

Din sjukvårdsregion ansvarar för vaccineringen. Alla som bor i Sverige och är födda 2005 eller tidigare erbjuds vaccination mot covid-19. Man behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccin. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. Även om vaccination rekommenderas så är det frivilligt att vaccinera sig.

1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges sjukvårdsregioner. Information om vaccination mot covid-19 på svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten är en nationell myndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Frågor och svar om vaccination mot covid-19 på svenska (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem erbjuds vaccin mot covid-s9? (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmer om vaccination mot covid-19 på svenska, arabiska, engelska, persiska, somaliska och tigrinja (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se förmedlar krisinformation från svenska myndigheter. Information om vaccin mot covid-19 på svenska (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Infor­ma­tion från svenska myndig­heter om sjuk­domen covid-19

1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges sjukvårdsregioner. Information på flera språk om coronaviruset och sjukdomen covid-19, och vad som gäller i respektive region kring provtagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten är en nationell myndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Informationsblad på flera språk om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se förmedlar krisinformation från svenska myndigheter. Information på flera språk om sjukdomen covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsverige.se har information från länsstyrelserna om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Frågor och svar om hur coronaviruset kan påverka din hälsa och din livssituation på flera språk (informationsverige.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukvårdens nationella telefonlinje På sjukvårdens nationella telefonlinje 08‑123 680 00 kan du få svar på allmänna frågor om coronaviruset på flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar med anled­ning av coro­na­vi­ruset

Uppe­hålls­till­stånd för gymna­si­estu­dier för tidi­gare asyl­sö­kande

Frågor och svar om uppe­hålls­till­stånd för gymna­si­estu­dier för dig som tidigare har sökt asyl

Sidan senast uppdaterad: