Information med anledning av covid-19

Spridningen av covid-19 är en unik situation som påverkar hela samhället, och resten av världen, och därmed också Migrationsverket och den verksamhet myndigheten bedriver.

Viktig infor­ma­tion för dig som ska besöka Migra­tions­verket

Migrationsverket genomför löpande åtgärder i vår verksamhet för att minska risken för smittspridning av covid-19. Vi har bland annat minskat antalet personer som får visats i våra receptioner, satt upp plexiglas vid servicedeskar och i utredningsrum, och uppmanar alla som har minsta symptom på covid-19 att stanna hemma.

Förutsättningarna att göra fysiska besök hos oss kan se olika ut beroende på vilket av Migrationsverkets kontor du ska besöka. Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som gäller inför ditt besök.

Här finns en lista över de orter Migrationsverket finns på och vad som gäller för respektive kontor.

Vi ber er att ha förståelse för de åtgärder vi vidtar. Tillsammans bromsar vi smittan!

Infor­ma­tion från svenska myndig­heter om vacci­na­tion mot covid-19

Din sjukvårdsregion ansvarar för vaccineringen. Alla som bor i Sverige och är födda 2005 eller tidigare erbjuds vaccination mot covid-19. Man behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccin. Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19. Även om vaccination rekommenderas så är det frivilligt att vaccinera sig.

1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges sjukvårdsregioner. Information om vaccination mot covid-19 på svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten är en nationell myndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Frågor och svar om vaccination mot covid-19 på svenska (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på svenska om hur man går tillväga för att vaccinera sig om man saknar id-handling, personnummer eller samordningsnummer (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmer om vaccination mot covid-19 på svenska, arabiska, engelska, persiska, somaliska och tigrinja (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se förmedlar krisinformation från svenska myndigheter. Information om vaccin mot covid-19 på svenska (krisinformation.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Infor­ma­tion från svenska myndig­heter om sjuk­domen covid-19

1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges sjukvårdsregioner. Information på flera språk om coronaviruset och sjukdomen covid-19, och vad som gäller i respektive region kring provtagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten är en nationell myndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Informationsblad på flera språk om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se förmedlar krisinformation från svenska myndigheter. Information på flera språk om sjukdomen covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta (krisinformation.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsverige.se har information från länsstyrelserna om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Frågor och svar om hur coronaviruset kan påverka din hälsa och din livssituation på flera språk (informationsverige.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukvårdens nationella telefonlinje På sjukvårdens nationella telefonlinje 08‑123 680 00 kan du få svar på allmänna frågor om coronaviruset på flera språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När vi prövar ansök­ningar

All prövning av ansökningar om uppehållstillstånd utgår från lagar som Migrationsverket måste följa. De lagarna tar inte hänsyn till några extraordinära händelser. Mer information om hur pandemin påverkar handläggning och hantering av respektive ärendeslag finns under fliken Privatpersoner.

Frågor och svar med anled­ning av coro­na­vi­ruset

Uppe­hålls­till­stånd för gymna­si­estu­dier för tidi­gare asyl­sö­kande

Frågor och svar om uppe­hålls­till­stånd för gymna­si­estu­dier för dig som tidigare har sökt asyl

Övriga frågor

Migrationsverket arbetar endast med självmant återvändande, och fortsätter att arbeta med verkställigheter av utvisningar i den mån det går. Reserestriktioner och kraftigt minskat antal tillgängliga resor påverkar vårt arbete, men myndigheten har inte stoppat arbetet med återvändande.

Om du begär att få din ansökningsavgift tillbaka kommer detta att prövas enligt Avgiftsförordningen (STS 1992:191). En bedömning görs i varje enskilt fall och beror på om vi har påbörjat handläggningen av ditt ärende eller inte.

Du kan lämna in din ansökan men behöver komplettera med en giltig resehandling så snart som möjligt för att Migrationsverket ska kunna fatta beslut. Ett eventuellt beslut från ditt hemland om att passet är giltigt längre än vad som anges i passet godtas inte av Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-07