Ensamkommande barn och åldersbedömningar

På den här sidan finns samlad information från Migrationsverket kring ensamkommande barn som söker skydd i Sverige och om vad som gäller i denna asylprocess.

För barn utan vårdnadshavare som söker asyl finns det en mängd aktörer och funktioner som stöttar fram till dess att barnet får ett beslut om att få att stanna, eller att behöva lämna landet.

Det är Migrationsverket som prövar ansökningar för ensamkommande barn. Migrationsverket ser till att ett barn får komma till en kommun – det är kommunen som genom socialtjänstlagen ansvarar för barnet. Efter ansökan från kommunerna ersätter Migrationsverket dem för olika kostnader. Vi ger också stöd i samband med ett barns resa från Sverige om barnet inte får stanna.

Här samlar vi tematisk information och nyheter till dig som är intresserad av dessa frågor. Här finns även information som särskilt vänder sig till press och medier, gode män, kommuner, regioner och landsting och offentliga biträden.

Statistik om asylsökande

Så här går asylprocessen till

Medicinska åldersbedömningar

Vem ansvarar för vad kring ensamkommande?

Hälso- och sjukvård för barn som söker asyl

Afghanistan och ensamkommande barn

Om du snart fyller 18 år

Aktuellt

 • 2018-04-26

  Ny analys från RMV påverkar flickors ärenden

  Som en följd av Rättsmedicinalverkets (RMV:s) justering av sannolikhetsskalan för medicinska åldersbedömningar som avser flickor, kan Migrationsverket komma att begära kompletterande yttranden i berörda ärenden.
 • 2017-12-07

  Beslutsstopp för ärenden där flickor inkommit med medicinsk åldersbedömning

  Ett par hundra flickor som har genomgått medicinsk åldersbedömning kommer att få vänta tills början av 2018 innan Migrationsverket kan fatta beslut i deras ärenden.
 • 2017-05-02

  Tillfällig åldersbedömning införs 1 maj

  Från och med 1 maj ska Migrationsverket enligt lag göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. Åldersbedömningen kan överklagas separat. Ändringen berör ensamkommande som sökt asyl från och med 1 februari i år. Syftet med lagen är att undvika att vuxna asylsökande är placerade i boenden avsedda för barn.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.