Ensamkommande barn och åldersbedömningar

På den här sidan finns samlad information från Migrationsverket kring ensamkommande barn som söker skydd i Sverige och om vad som gäller i denna asylprocess.

För barn utan vårdnadshavare som söker asyl finns det en mängd aktörer och funktioner som stöttar fram till dess att barnet får ett beslut om att få att stanna, eller att behöva lämna landet.

Det är Migrationsverket som prövar ansökningar för ensamkommande barn. Migrationsverket ser till att ett barn får komma till en kommun – det är kommunen som genom socialtjänstlagen ansvarar för barnet. Efter ansökan från kommunerna ersätter Migrationsverket dem för olika kostnader. Vi ger också stöd i samband med ett barns resa från Sverige om barnet inte får stanna.

Här samlar vi tematisk information och nyheter till dig som är intresserad av dessa frågor. Här finns även information som särskilt vänder sig till press och medier, gode män, kommuner, regioner och landsting och offentliga biträden.

Statistik om asylsökande

Så här går asylprocessen till

Medicinska åldersbedömningar

Vem ansvarar för vad kring ensamkommande?

Hälso- och sjukvård för barn som söker asyl

Afghanistan och ensamkommande barn

Om du snart fyller 18 år

Aktuellt


Sidan senast uppdaterad: 2017-09-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?