Ensamkommande barn

På den här sidan finns samlad information från Migrationsverket kring ensamkommande barn som söker skydd i Sverige och om vad som gäller i deras asylprocess.

För barn utan vårdnadshavare som söker asyl finns det en mängd aktörer och funktioner som stöttar fram till dess att barnet får ett beslut om att få att stanna, eller att behöva lämna landet.

Det är Migrationsverket som prövar ansökningar för ensamkommande barn. Migrationsverket har ansvar för att ett barn får komma till en kommun – det är kommunen som genom socialtjänstlagen ansvarar för barnet. Migrationsverket ersätter kommunerna för olika kostnader. Vi ger också stöd i samband med ett barns resa från Sverige om barnet inte får stanna.

Här samlar vi tematisk information och nyheter till dig som är intresserad av dessa frågor. Här finns även information som särskilt vänder sig till press och medier, gode män, kommuner, regioner och landsting och offentliga biträden.

Så här går asylprocessen till

Vem ansvarar för vad kring ensamkommande barn?

Åldersbedömning

Ett ensamkommande barn som ansöker om asyl ska göra sin identitet sannolik. Identiteten består av namn, födelsetid och som huvudregel medborgarskap. Åldern är därför en del av en persons identitet. Om ett ensamkommande barn inte kan göra sin ålder sannolik informerar Migrationsverket om möjligheten att göra en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning

Hälso- och sjukvård för barn som söker asyl

Afghanistan och ensamkommande barn

Om du snart fyller 18 år

Aktuellt

 • 2018-09-06

  Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen

  Migrationsverket har beslutat att ensamkommande barn som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum, under vissa omständigheter kan omfattas av den nya gymnasielagen.
 • 2018-04-26

  Ny analys från RMV påverkar flickors ärenden

  Som en följd av Rättsmedicinalverkets (RMV:s) justering av sannolikhetsskalan för medicinska åldersbedömningar som avser flickor, kan Migrationsverket komma att begära kompletterande yttranden i berörda ärenden.
 • 2017-12-07

  Beslutsstopp för ärenden där flickor inkommit med medicinsk åldersbedömning

  Ett par hundra flickor som har genomgått medicinsk åldersbedömning kommer att få vänta tills början av 2018 innan Migrationsverket kan fatta beslut i deras ärenden.
 • 2017-05-02

  Tillfällig åldersbedömning införs 1 maj

  Från och med 1 maj ska Migrationsverket enligt lag göra en tidig och tillfällig åldersbedömning i ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. Åldersbedömningen kan överklagas separat. Ändringen berör ensamkommande som sökt asyl från och med 1 februari i år. Syftet med lagen är att undvika att vuxna asylsökande är placerade i boenden avsedda för barn.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.