Fem år sedan flyktingsituationen 2015

Sverige har aldrig tidigare tagit emot så många asylsökande som 2015. Under året sökte drygt 163 000 personer skydd i vårt land. Här kan du läsa mer om hur Migrationsverket arbetade under den intensiva perioden. Klicka dig fram i bildspelet nedan för statistik över året som gick till historien.

Samtliga siffror i bildspelet är avrundade till närmaste tio-, hundra- eller tusental.

Tids­linje över hösten 2015

Bild på tidslinje över hösten 2015.

Frågor och svar om flyktingsituationen 2015

I slutet av augusti 2015 började antalet personer som sökte asyl i Sverige att stiga snabbt och flera europeiska länder rapporterade om ett kraftigt ökat antal människor som rörde sig över gränserna. I början av september gick myndigheten in i stabsläge och därefter lämnades omkring 10 000 ansökningar in per vecka. Detta innebar att nivåerna steg högre än under kriget i Bosnien-Hercegovina på 1990-talet. 1992–1995 sökte cirka 110 000 personer asyl i vårt land, jämfört med 163 000 under 2015.

Migrationsverket anställde över 3 000 nya medarbetare under 2015 och många nya mottagnings- och asylenheter upprättades inom loppet av några månader. Många av dem som arbetade inom den övriga tillståndsprövningen, exempelvis arbetstillstånd och studerandeärenden, fick gå över till att jobba med mottagande av asylsökande och asylprövning. Migrationsver­kets personal fanns på plats på tågstationer och i hamnar för att ta emot asylsökande.

I juli ökade antalet asylsökande från Syrien kraftigt, från redan relativt höga nivåer. I augusti ökade sedan antalet asylsökande från Afghanistan, i september från Irak och i oktober även från Iran. Under november minskade sedan antalet asylsökande från många länder medan antalet från Afghanistan fortsatte öka.

Migrationsverket samarbetade med kommunerna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att få fram boendeplatser. Behovet var initialt som störst i södra Sverige, som också fick ta emot flest asylsökande. Under slutet av september och början av oktober började Migrationsverket, tillsammans med MSB och Försvarsmakten, även upphandla tältplatser, boenden i gymnastiksalar och liknande. Migrationsverket bad även bland annat civilsamhället om hjälp, vilket innebar att många ideella krafter, däribland Röda Korset, Svenska kyrkan och Rädda barnen, engagerade sig. Under hela hösten, vintern och våren fortsatte arbetet med att upphandla boenden för att kunna tillgodose behoven av sängplatser. Kommunerna kunde sedan söka och få ersättning från verket. Under 2016 kom det in ansökan om nära 250 miljoner kronor och nära 230 miljoner kronor blev sedan beviljat och utbetalat.

På våra statistiksidor hittar du utförlig statistik över migrationen till Sverige, både för i år och bakåt i tiden.

Är du journalist och vill veta mer, kontakta presstjänsten.

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-02