Förlängning av tidsbegränsade tillstånd för asylsökande

I juli 2016 infördes en tillfällig lag som begränsade möjligheten till uppehållstillstånd för den som sökte asyl i Sverige. Lagen ska gälla i tre år och innebär att personer som behöver skydd i Sverige får tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd istället för permanenta uppehållstillstånd som tidigare. Här kommer Migrationsverket att samla information om förlängning av de tidsbegränsade tillstånden.

Begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige

Läs mer om lagen om begränsad möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige

Frågor och svar

Aktuellt

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-29

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?