Migrationsverkets asylboenden

Alla som söker asyl i Sverige har under tiden ansökan handläggs rätt att ordna eget boende eller få hjälp av Migrationsverket att ordna ett. Här kan du läsa mer om hur det går till och hur myndigheten planerar antalet asylboenden som behövs.

Migrationsverkets behov av asylboenden beror på hur många som kommer till Sverige för att söka asyl. Myndighetens arbete med att erbjuda ett boende för alla som behöver ett börjar långt innan den sökande kommer till Sverige.

Vissa av de som söker asyl i Sverige hittar ett eget boende under tiden som deras ansökan handläggs. Migrationsverket erbjuder endast boende till de personer som behöver ett. De senaste åren har cirka 60 till 70 procent av alla som lämnat in en ansökan om asyl i Sverige varit i behov av ett boende.

Migrationsverkets prognos som utgångspunkt

Fyra gånger per år lämnar Migrationsverket en prognos till regeringen över hur migrationen till Sverige bedöms se ut den närmaste tiden. Prognoserna visar bland annat hur många som väntas söka asyl i Sverige. Med hjälp av prognoserna vet Migrationsverket i början av året hur många som behöver hjälp att få ett boende ordnat.

Här hittar du den senaste prognosen från februari 2018

Följande faktorer tittar Migrationsverket på för att bedöma behovet:

  • Hur många som förväntas söka asyl i Sverige varje år fördelat på årets tolv månader.
  • Hur många av dessa som är i behov av boendeplats.
  • Hur många som flyttar ut från Migrationsverkets boenden på grund av beslut i asylärendet eller att den sökande hittat ett eget boende.
  • Hur många befintliga boendeplatser som redan finns i myndighetens ordinarie boendeformer.
  • Hur många boendeplatser som antas anskaffas under året.

Boendesystemet

Genom åren har Migrationsverket utvecklat ett boendesystem bestående av olika boendeformer som ingår i den samlande benämningen anläggningsboende (ABO).

Migrationsverkets boendesystem utgörs idag av tre huvudsakliga delar; basboende, tillfälligt boende och temporärt boende i beredskapsläge.

I första hand hyr Migrationsverket – långsiktigt basboende

En person som har sökt skydd i Sverige erbjuds i första hand ett boende där han eller hon har friheten att laga sin egen mat. Migrationsverket hyr boendet och driver det med egen personal. Det kan exempelvis vara lägenheter och större fastigheter där människor bor i kollektiv.

I andra hand upphandlar Migrationsverket – tillfälligt boende

Om de boenden som Migrationsverket hyr inte räcker till kan myndigheten upphandla tillfälliga asylboenden. Ett tillfälligt asylboende innebär att Migrationsverket köper en tjänst och ber en leverantör driva boendet tillfälligt. Tillfälliga boendeplatser är en kortsiktig boendeform som innebär att den sökande kan behöva flytta under vistelsetiden.

Vid extraordinära lägen – temporära boenden

Vid ett hastigt, oförutsett och kraftigt ökat behov av boenden kan Migrationsverket använda temporära boenden. Det handlar då till exempel om direktupphandlade boenden och förtätningar i befintliga boenden. Det är boendeformer som är enkla att anskaffa och består av platser som snabbt kan beläggas.

Olika former av boenden

Vilken boendeform och ort Migrationsverket erbjuder den sökande utgår från ankomstort, planerad handläggningsprocess och individens behov.

Boendeformer för asylsökanden.

Ankomstboende – registrering av asylansökan

När en person ansöker om asyl registrerar Migrationsverket först ansökan. Vi erbjuder då den asylsökande att bo i ett ankomstboende i närheten av Migrationsverkets kontor. Ankomstboenden finns bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Flen. Migrationsverkets hyr fastigheterna och vi har egen personal som arbetar på dessa boenden.

Ankomstboenden när många söker asyl

Om ordinarie boendeplatser inte räcker till kan Migrationsverket ta hjälp av kommuner. De kan erbjuda så kallade evakueringsplatser, exempelvis gymnastikhallar och skolor som tillfälligt möbleras om för att användas som sovsalar. Varje kommun ansvarar för att ställa i ordning och ta emot asylsökande på evakueringsplatserna. Kommuner kan söka ersättning från Migrationsverket för platserna.

Migrationsverket flyttar de asylsökande till evakueringsplatser enbart om våra egna boendeplatser inte räcker till.

Boende under asylutredning

När Migrationsverket har registrerat ansökan om asyl erbjuder vi boendeplats till de personer som inte ordnat boende på egen hand. Vi erbjuder boende under tiden som Migrationsverket utreder ansökan om asyl.

Lägenhet eller kollektivt boende

Migrationsverket strävar först och främst efter att erbjuda asylsökande boende i lägenheter så att de kan laga sin egen mat. Lägenheten kan delas av en familj eller av andra asylsökande. Migrationsverket hyr även större fastigheter där vår egen personal arbetar. Ett slags kollektivt boende med gemensamt kök där de asylsökande kan laga sin egen mat. Det kan handla om före detta student- eller äldreboenden.

Leverantör driver boendet

Om Migrationsverkets platser i lägenheter och kollektiva boenden inte räcker till så upphandlar vi boendeplatser. Upphandlade boenden bemannas och drivs av en leverantör. Det kan vara ett tidigare hotell, vandrarhem eller en stugby. I första hand försöker vi upphandla boenden med möjlighet att laga egen mat. I andra hand upphandlar vi boenden där leverantören ordnar mat.

Läs mer om var våra boenden finns och hur många de är

Bosättning i kommun – vid uppehållstillstånd

Asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige ska så snart som möjligt flytta från asylboendet till en bostad som en kommun ordnar, enligt Bosättningslagen.

Asylsökande kan också ordna boendet på egen hand och då kommer de inte att kommunplaceras eftersom de redan bor i en kommun

Migrationsverket och kommuner

Även om Migrationsverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för att ordna boende åt asylsökande, har kommuner ett visst ansvar också. Sveriges kommuner ordnar boende och god man till minderåriga barn som har sökt asyl i Sverige utan medföljande vårdnadshavare – ensamkommande barn.

Läs mer om kommunens boende för ensamkommande barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.