Asylboenden i förändring

Migrationsverkets behov av boendeplatser har det senaste året förändrats kraftigt. Här kan du läsa om hur Migrationsverkets boendebestånd kommer att förändras över tid.

De senaste 30 åren har Sveriges mottagande av asylsökande präglats av stora variationer. Inte minst de senaste tre åren då Migrationsverkets basboende i lägenheter och större fastigheter inte räckt till och myndigheten varit tvungen att upphandla tillfälliga boenden – i vissa fall även ta gymnastiksalar i anspråk.

Sedan 2016 har däremot antalet personer som behöver ett boende minskat och Migrationsverket har behövt avveckla tillfälligt upphandlade boenden.

Läs mer om hur det går till vid avveckling av asylboenden

Asylboendenas framväxt och historia

Sveriges mottagande av asylsökande har präglats av stora variationer de senaste 30 åren. Under 90-talets första år sökte 148 950 personer i asyl i Sverige, främst med anledning av kriget på Balkan. Mottagningssystemet växte kraftigt, inte minst antalet lägenheter som dåvarande Invandrarverket hyrde av allmännyttan. Till följd av färre asylsökande under 2000-talets första år mer än halverades mottagningssystemet. Under samma period förändrades bostadsmarknaden i Sverige. Nybyggnationen av bostäder mattades av, de allmännyttiga bostadsbolagen avreglerades och i glesbygdskommuner stod många bostadslägenheter tomma, vilket gav Migrationsverket goda möjligheter att ordna lägenhetsboenden i dessa kommuner. Samtidigt utvecklades en reell bostadsbrist i tillväxtområden.

När behovet av boenden sedan ökade, från 2010 fram till och med 2015 fanns inte samma tillgång till boenden. Med bostadsbrist i stort sett i hela landet och ett kraftigt ökat antal asylsökande fick Migrationsverket redan 2013 börja skaffa boenden genom upphandling (LOU) på den privata marknaden. I slutet av 2015, när behovet av boendeplatser på kort tid eskalerade fick myndigheten ta till extraordinära åtgärder som förtätning i befintliga boenden, direktupphandlade boenden och evakueringsplatser i kommunal regi.

Behovet av boenden minskar de kommande åren

Eftersom färre personer bedöms behöva ett boende de närmaste åren, minskar också Migrationsverket antalet tillgängliga boendeplatser successivt.

Från 2018 fram till och med 2019 kommer Migrationsverket att fortsätta minska antalet boenden. Dels kommer avvecklingen av tillfälliga boenden att fortsätta fram till juni 2018, då alla tillfälliga boenden beräknas vara avvecklade. Under 2018 kommer också myndighetens egna boenden att avvecklas, för att undvika en överkapacitet.

Migrationsverkets boendebestånd idag

Här kan du följa Migrationsverkets uppdateringar över hur antalet tillgängliga boendeplatser förändras. Kartan nedan visar hur många boendeplatser Migrationsverket har idag, uppdelat per län. För muspekaren över kartan för att se siffrorna i respektive län. Siffrorna uppdateras kontinuerligt.

Ort Innehåll Boendeplatser
Uppsala län 220 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 0
Boendeplatser i lägenhet: 60
Boendeplatser i kollektivt boende: 160
Södermanlands län 1310 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 0
Boendeplatser i lägenhet: 1 031
Boendeplatser i kollektivt boende: 279
Östergötlands län 1667 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 472
Boendeplatser i lägenhet: 1 195
Boendeplatser i kollektivt boende: 0
Kronobergs län 2228 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 603
Boendeplatser i lägenhet: 1 625
Boendeplatser i kollektivt boende: 0
Jönköpings län 3012 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 1 347
Boendeplatser i lägenhet: 1 505
Boendeplatser i kollektivt boende: 160
Kalmar län 2092 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 0
Boendeplatser i lägenhet: 1 885
Boendeplatser i kollektivt boende: 207
Västra Götalands län 5716 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 436
Boendeplatser i lägenhet: 3 939
Boendeplatser i kollektivt boende: 1 341
Värmlands län 2081 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 0
Boendeplatser i lägenhet: 1 604
Boendeplatser i kollektivt boende: 477
Västmanlands län 671 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 0
Boendeplatser i lägenhet: 671
Boendeplatser i kollektivt boende: 0
Gävleborgs län 1481 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 0
Boendeplatser i lägenhet: 1 365
Boendeplatser i kollektivt boende: 116
Västernorrlands län 5141 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 1 077
Boendeplatser i lägenhet: 3 336
Boendeplatser i kollektivt boende: 728
Västerbottens län 2078 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 0
Boendeplatser i lägenhet: 2 049
Boendeplatser i kollektivt boende: 29
Norrbottens län 4909 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 751
Boendeplatser i lägenhet: 2 904
Boendeplatser i kollektivt boende: 1 254
Skåne län 1862 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 0
Boendeplatser i lägenhet: 1 762
Boendeplatser i kollektivt boende: 100
Jämtlands län 2389 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 875
Boendeplatser i lägenhet: 1 402
Boendeplatser i kollektivt boende: 112
Dalarnas län 1143 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 0
Boendeplatser i lägenhet: 1 143
Boendeplatser i kollektivt boende: 0
Stockholms län 20 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 0
Boendeplatser i lägenhet: 0
Boendeplatser i kollektivt boende: 20
Blekinge län 1214 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 0
Boendeplatser i lägenhet: 1 214
Boendeplatser i kollektivt boende: 0
Hallands län 1992 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 634
Boendeplatser i lägenhet: 740
Boendeplatser i kollektivt boende: 618
Örebro län 2197 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 0
Boendeplatser i lägenhet: 2 197
Boendeplatser i kollektivt boende: 0
Gotlands län 0 Tillfälligt upphandlade boendeplatser: 0
Boendeplatser i lägenhet: 0
Boendeplatser i kollektivt boende: 0

Kartan uppdaterades senast: 2018-01-22

Migrationsverkets boendebestånd oktober 2019

Kartan nedan visar en prognos över hur många beoendeplatser Migrationsverket kommer att ha i oktober 2019, uppdelat per region. Klicka på kartan för att se den i större format.

Boenden 2019

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.