Så här går det till vid en avveckling

Migrationsverket avvecklar under 2018 ett stort antal boenden. Hur avvecklingen sker styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU). Här kan du läsa mer om Migrationsverkets avveckling av asylboenden.

När färre personer behöver ett boende, avvecklar Migrationsverket det antal boenden som inte längre behövs. De boenden som avvecklas först är de som myndigheten tidigare upphandlat när egna boendeformer inte räckt till. Under 2018 kommer

Under våren 2018 avvecklar Migrationsverket de återstående tillfälliga boendena från senaste ramavtalsupphandlingen. Migrationsverket kommer under året även att avveckla egendrivna kollektiva boenden och säga upp lägenheter.

Prognos som utgångspunkt i planeringen

Fem gånger per år lämnar Migrationsverket över en prognos till regeringen. I den bedömer myndigheten bland annat hur många som vid tidpunkten och framåt behöver hjälp med ett boende. Därefter anpassar myndigheten både sin verksamhet och antalet boenden efter det aktuella behovet. När Migrationsverket bedömer att behovet minskar påbörjas ett arbete med att ta fram en avvecklingsplan.

Information innan avveckling påbörjas

Eftersom en avveckling många gånger innebär att människor ställs inför en svår omställning, avsätter Migrationsverket alltid tid för att kommunicera med berörda personer. Även kommuner, leverantörer och andra intressenter får information om förestående avvecklingar. Myndigheten för också en dialog lokalt på orten.

Prioriteringar i avvecklingen

Avvecklingen av tillfälligt upphandlade asylboenden sker enligt rangordning utan hänsyn till om någon bor på boendet. Anledningen är att myndigheten är skyldig att följa principen i lagen om offentlig upphandling – sist in är också först ut. Mot bakgrund av det inleder myndigheten alltid en avveckling med en analys av den sökandes individuella behov. Därefter inleds en analys av var i landet det finns andra lediga platser med längre avtal och bättre boendemiljö.

I första hand prioriterar Migrationsverket lediga boendeplatser i samma kommun där sökande som behöver flytta bor i vid tillfället. Om ingen ledig boendeplats hittas i samma kommun letar myndigheten efter en plats inom samma region och i sista hand i annan del av landet.

Stöd till personer som behöver flytta

En flytt till en ny boendeplats kan vara en stor omställning. Därför informerar Migrationsverket berörda personer om flytt så snart det är möjligt. När den sökande bedöms behöva flytta från ett asylboende ordnar Migrationsverket alltid med flytthjälp och stöd. Det kan bland annat handla om att myndigheten genom dialog försöker hjälpa den enskilde att få information om möjligheterna till eget boende men också hjälp vid den fysiska flytten.

Hjälp under flytten

Migrationsverket ordnar med transport för de som behöver flytta. Ofta reser personerna med tåg eller buss och i vissa fall kör myndighetens personal den enskilde till boenden i närområdet med bil.

När Migrationsverket bokar bussar eller ordnar transport med tåg kan den sökande ta med sig ett begränsat bagage. Anledningen är att myndigheten själva inte förfogar över transportmedlet utan transporten är en tjänst som ett företag tillhandahåller. Företaget har i sin tur bagageregler som Migrationsverket måste förhålla sig till. Därför informerar Migrationsverket alltid om de bagageregler som råder inför en avveckling. Varje person får bland annat ta med sig 2 stora väskor och 1 mindre.

Mottagandet på det nya boendet

För att den som behöver flytta från ett boende som avvecklas ska få ett bra mottagande arbetar Migrationsverket i nära dialog med lokalsamhället på den nya orten.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.