Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet

Migrationsverket och sju andra myndigheter samverkar för att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. En del av samverkan består av gemensamma kontroller av arbetsgivare inom vissa utsatta branscher. I november startade också en informationsinsats för att öka allmänhetens kunskap om detta.

Sedan 2018 medverkar Migrationsverket i ett regeringsuppdrag för att motverka arbetslivskriminalitet. En del av arbetet består av myndighetsgemensamma kontroller av företag och organisationer där det finns misstankar om att arbetsgivare bryter mot reglerna.

Under 2018–2020 har över 5 000 kontrollinsatser gjorts i branscher som är särskilt utsatta: bygg, restaurang, skönhet, bilvård, städ och transport. Kontrollerna avslöjar företag som bryter mot arbetsmiljöregler, utnyttjar arbetskraft, inte betalar skatter och avgifter och får bidrag som de inte har rätt till.

Samar­betet leder till fler upptäckta regel­brott

Genom att samarbeta kan myndigheterna dra nytta av varandras kunskaper och information på ett helt annat sätt än tidigare, vilket har visat sig ge större effekt. Tillsammans kommer myndigheterna åt oseriösa arbetsgivare från flera håll och kan upptäcka regelbrott inom olika samhällsområden.

Migrationsverket deltar inte vid kontrollerna på plats utan bistår de deltagande myndigheterna med information om ifall arbetstagarna har rätt att arbeta i Sverige. Migrationsverket kan också, med hjälp av den information som kommer från kontrollinsatserna, stoppa oseriösa företag från att anställa utländsk arbetskraft. Utländsk arbetskraft är ofta föremål för arbetslivskriminalitet då de många gånger befinner sig i en utsatt situation genom att till exempel inte kunna språket, det svenska systemet eller vilka regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden.

Samarbetet ger också Migrationsverket en ökad förmåga att fatta korrekta beslut och större möjligheter att dela information med andra myndigheter, vilket i sin tur ger en brottsförebyggande effekt.

Infor­ma­tions­in­sats i november

Inför 2021 beslutade regeringen att ge alla åtta myndigheter i uppdrag att öka allmänhetens kunskap om arbetslivskriminalitet. Under november pågår därför en gemensam insats för att öka kunskapen och informera om vad vi tillsammans kan göra för att bekämpa brott i arbetslivet.

Mer information om kampanjen och tips på vad du själv kan göra hittar du på myndigheternas gemensamma sida av.se/stoppakrim Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns saker som du som konsument kan göra för att inte bidra till att arbetslivskriminaliteten kan fortgå. I vissa fall kan du göra undersökningar inför ditt köp, och i andra fall kan du göra det när tjänsten utförs. På myndigheternas gemensamma webbsida finns tips på saker som du kan tänka på när du ska köpa en tjänst.

Läs mer på av.se/stoppakrim Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla som arbetar i Sverige har rätt till bra arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om arbetstagaren är svensk medborgare eller arbetar här en begränsad tid – alla har ändå rätt att ha det bra på jobbet. Därför är det viktigt att arbetstagaren vet vilka rättigheter man har.

Det finns särskilda krav på den som anställer en person för att arbeta i Sverige. Det gäller oavsett vilken typ av tjänst det gäller. Bland annat ska företaget betala ut den lön som de har erbjudit arbetstagaren och uppfylla övriga villkor i anställningserbjudandet.

Läs mer om kraven på arbetsgivaren eller uppdragsgivaren

Det är viktigt att den anställde själv tar reda på vilka anställningsvillkor som gäller i anställningserbjudandet. Om problem uppstår med en arbetsgivare i Sverige kan en anställd pröva att vända sig till Svenska Kommunalarbetarförbundet.

Svenska Kommunalarbetarförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som anställer en person som är medborgare i ett land utanför EU ska kontrollera att personen har rätt att vara i Sverige och arbeta hos företaget. Arbetsgivaren ska också meddela Skatteverket att man har anställt en person från ett land utanför EU.

Ingen person får diskrimineras i arbetslivet på grund av till exempel nationellt eller etniskt ursprung eller hudfärg. Arbetsgivaren bör vara medveten om att kontrollen av arbetstagaren inte får göras på ett diskriminerande sätt.

Läs mer om arbetsgivarens ansvar

Samverkande myndigheter

Myndigheterna som samverkar är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Det är Arbetsmiljöverket som samordnar uppdraget.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns mer information om kontrolluppdraget. Där finns även årliga lägesrapporter och resultat från flera av de kontrollinsatser som har gjorts.

Läs mer om samverkan på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: