Nya regler för arbetstillstånd

Den 1 juni 2022 började nya regler för arbetstillstånd i Sverige att gälla. De nya reglerna påverkar flera olika typer av arbetstillstånd och berör både arbetstagare och arbetsgivare. På den här sidan har vi samlat information och länkar om de nya reglerna.

De nya reglerna för arbetstillstånd är en del av flera kommande förslag på förändringar av de regelverk som omfattar arbetskraftsinvandring. Reglerna som började gälla 1 juni innebär bland annat att

  • det krävs ett anställningsavtal för att få ett arbetstillstånd (tidigare räckte det med ett anställningserbjudande)
  • ett försörjningskrav införs för de arbetstagare som vill ta hit sin familj
  • ett nytt uppehållstillstånd införs för högkvalificerade personer som vill komma till Sverige för att söka arbete eller undersöka förutsättningar för att starta eget
  • det finns möjlighet att ansöka om förlängt arbetstillstånd flera gånger med två år i taget. Tidigare var gränsen för arbetstillstånd fyra år
  • det införs en plikt för en arbetsgivare att anmäla ändrade villkor för den anställde och straff om man bryter mot anmälningsplikten

Kort beskriv­ning av de nya reglerna

Här listar vi några av de förändringar som har skett i reglerna för arbetstillstånd.

Det krävs ett anställ­nings­avtal för att få arbets­till­stånd

En av förändringarna är att det från den 1 juni 2022 krävs ett påskrivet anställningsavtal för att en person ska kunna beviljas arbetstillstånd. Tidigare har det räckt med ett erbjudande om en anställning. Vissa undantag finns, det räcker fortfarande med ett anställningserbjudande för bland annat forskare, säsongsarbetare och Au pairer.

Fler kontroller av att arbets­vill­koren är uppfyllda

Fler regelförändringar rör kontroller av arbetsvillkoren. Om arbetsvillkoren för en anställning förändras till det sämre har arbetsgivaren nu en skyldighet att anmäla det till Migrationsverket. En arbetsgivare som inte anmäler förändrade arbetsvillkor kan drabbas av ett vite. Migrationsverket kommer dessutom göra flera efterkontroller än idag för att kontrollera att de avtalade arbetsvillkoren uppfylls.

Försörj­nings­krav för arbets­ta­gare som har medföl­jande familj

En arbetstagare måste sedan 1 juni kunna försörja de familjemedlemmar som vill följa med till Sverige. Det betyder att inkomsten måste vara tillräckligt stor för att täcka hela hushållets boende-och levnadsomkostnader. Försörjningskravet gäller första gången familjemedlemmarna ansöker om uppehållstillstånd, inte vid en förlängning.

Förläng­ning av uppe­hålls­till­stånd möjligt flera gånger

Den som inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd efter att ha haft arbetstillstånd i fyra år kan i stället få förlängt uppehållstillstånd i ytterligare två år. Så länge kraven för att få förlängt tillstånd är uppfyllda är det möjligt att få förlängning med två år i taget flera gånger.

Nytt uppe­hålls­till­stånd för högkva­li­fi­ce­rade för att söka arbete

Det införs också ett helt nytt uppehållstillstånd för högutbildade personer. De med en examen på avancerad nivå har nu möjlighet att söka uppehållstillstånd för att söka arbete i Sverige, eller för att undersöka möjligheten att starta företag. Ett sådant uppehållstillstånd kan ges för minst tre månader och som längst nio månader. För att beviljas tillståndet behöver man ha tillräckligt mycket pengar för uppehälle och hemresa, samt en heltäckande sjukförsäkring.

Ändringar som rör åter­kal­lelse av uppe­hålls­till­stånd

En annan förändring rör reglerna för när ett tillstånd återkallas. Sedan 1 juni ska inte arbetstagare utvisas på grund av mindre misstag eller avvikelser under anställningstiden. Ett tillstånd ska inte heller återkallas om det kan anses som oskäligt.

Nytt visum för tjäns­te­resor under hand­lägg­nings­tiden

Ett nytt visum har införts, så kallat D-visering. Visumet gör det möjligt för en person som ansökt om förlängning att åka på tjänsteresa utanför Sverige under handläggningstiden. D-visering gäller bara för tjänsteresor, inte för resor av andra skäl. Familjemedlemmar omfattas inte av möjligheten att ansöka om D-visering för att följa med på tjänsteresa.

Till dig som arbets­ta­gare

Du hittar mer information om vad som gäller på sidorna Arbeta i Sverige. De webbsidor som berörs har uppdaterats med vad som gäller från 1 juni. Under rubriken Aktuellt hittar du också de nyheter som publicerats om ändringarna.

Arbeta i Sverige

Till dig som arbets­gi­vare

Du hittar mer information om vad som gäller på sidorna under Arbetsgivare. De webbsidor som berörs har uppdaterats med vad som gäller från 1 juni. Under rubriken Aktuellt hittar du också de nyheter som publicerats om ändringarna.

Arbetsgivare

Sidan senast uppdaterad: