Frågor och svar med anledning av situationen i Afgha­nistan

Här hittar du frågor och svar med anledning av situationen i Afghanistan.

På grund av talibanregimens ökade förtryck mot kvinnor bedömer Migrationsverket sedan december 2022 att alla kvinnor riskerar förföljelse i Afghanistan, enbart därför att de är kvinnor. Därför ska alla afghanska flickor och kvinnor som ansöker om asyl få flyktingstatus i Sverige.

Migrationsverket har länge bevakat situationen för kvinnor och andra utsatta grupper i Afghanistan. Den senaste tiden har kvinnors rörelsefrihet och rättigheter begränsats så mycket att det nu står klart att alla kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter kränks, och det finns ingen förbättring inom synhåll. Detta framgår bland annat av nyligen publicerade rapporter från EUs asylkontor och från Migrationsverket funktion för omvärldsanalys.

Det står idag klart att kvinnor och flickor riskerar förföljelse enbart på grund av sin könstillhörighet, vilket ger rätt till flyktingstatus. Även andra grupper bedöms som utsatta och personer som tillhör utsatta grupper kan ha rätt till skydd i Sverige, men det krävs en individuell bedömning.

Ja, den nya bedömningen gäller alla kvinnor och flickor som är afghanska medborgare, även om de aldrig har bott i Afghanistan.

Migrationsverkets ansvar upphör efter det att personen lämnar Sverige. Migrationsverket kan tyvärr inte hjälpa den som befinner sig i Afghanistan.

Dock har Migrationsverket inte verkställt några utvisningar till Afghanistan under perioden augusti 2021 till november 2022. Alla afghanska flickor och kvinnor som har fått avslag men är kvar i Sverige kan ansöka om ny prövning av sina asylskäl.

Läs mer om hur du kan göra för att ansöka om ny prövning

När en familj befinner sig i Sverige tillsammans och en eller flera personer får uppehållstillstånd som flykting, kan andra familjemedlemmar (som inte själva bedöms som flyktingar) få uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Detta gäller make, maka, sambo, minderåriga barn eller föräldrar till minderåriga barn. Andra anhöriga kan endast i undantagsfall få uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning.

Så snart du har fått uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande kan din man ansöka om uppehållstillstånd för att återförenas med dig i Sverige. Det finns inga särskilda regler för personer från Afghanistan, utan här gäller samma regler för alla som ansöker om familjeanknytning.

Läs mer om reglerna för uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning

Migrationsverkets nya bedömning av afghanska kvinnors rätt till skydd i Sverige gäller bara personer som befinner sig i Sverige och ansöker om asyl. Migrationsverket kan inte hjälpa någon att ta sig till Sverige för att ansöka om asyl.

Asylsökande som fortfarande väntar på beslut behöver inte göra någonting, vi kommer att utgå från den nya bedömningen när vi prövar deras ansökan. Personer som redan har fått avslag på sin ansökan om asyl men är kvar i Sverige kan ansöka om en ny prövning.

Läs mer om hur man ansöker om ny prövning av sina asylskäl

Nej, Migrationsverkets nya bedömning av afghanska kvinnors asylskäl påverkar inte handläggningen av uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Vi förstår att det är många som är oroliga för sina anhöriga i Afghanistan, men man måste befinna sig i Sverige för att kunna ansöka om asyl, och Migrationsverket kan inte hjälpa någon att ta sig till Sverige för att ansöka om asyl.

Migrationsverket kan inte hjälpa någon att ta sig till Sverige för att ansöka om asyl. Sverige eller EU har inga ”asylsökarvisum” som ska underlätta för någon att ta sig till det land där de vill ansöka om asyl. Visum är till för tillfälliga besök och man får i regel avslag på sin ansökan om visum om det finns misstanke om att syftet med resan är att stanna kvar i värdlandet.

Ja, du som befinner dig i Sverige och har asylskäl kan ansöka om asyl när som helst.

Sidan senast uppdaterad: