Information med anledning av situationen i Ukraina

På den här sidan har vi samlat generell information om situationen i Ukraina och länkar till mer information på vår webbplats. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Infor­ma­tion till dig som kommer till Sverige från Ukraina

På vår webbplats finns information om vem som har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet och hur det går till att ansöka. Följ länken i den här rutan. Där hittar du också information om hur Migrationsverket kan hjälpa dig med boende och ekonomiskt stöd och vilka rättigheter du har i Sverige om du får uppehållstillstånd.

För dig som kommer från Ukraina – information och webbansökan

Для осіб, що прибули з України – інформація по українськи та онлайн-заява (ukrainska)

Для лиц, прибывших из Украины – информация на русском и онлайн-ходатайство (ryska)

Enkät om livet i Sverige för personer med till­fäl­ligt skydd

På regeringens uppdrag har Migrationsverket skickat ut en enkät för att ta reda på mer om hur skyddsbehövande från Ukraina har det i Sverige.

Mejl om enkäten har skickats till alla personer över 18 år som har beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet och som har lämnat sin mejladress till Migrationsverket.

Läs mer om enkäten

Flyer om enkäten på engelska, ukrainska och ryska Pdf, 233.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell statistik om sökande från Ukraina

På vår webbplats hittar du aktuell statistik om hur många från Ukraina som söker uppehållstillstånd i Sverige enligt massflyktsdirektivet eller söker asyl.

Statistik om sökande från Ukraina

Uppe­hålls­till­stånd enligt EU:s mass­flykts­di­rektiv

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet som en följd av den ryska invasionen kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige.

Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengenområdet. Det innebär att en ukrainsk medborgare med ett giltigt biometriskt pass fritt kan resa in i Sverige och vistas här i upp till 90 dagar innan hen behöver ansöka om uppehållstillstånd. Ukrainska medborgare som saknar biometriskt pass behöver ett Schengenvisum för att ha rätt att resa in och vistas i Sverige i 90 dagar. En person från Ukraina som inte är viseringsfri eller har ett Schengenvisum måste omedelbart besöka Migrationsverket för att ansöka om uppehållstillstånd.

En person som har ansökt om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med boende, rätt till grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Personer över 16 år som har fått beslut om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta i Sverige.

Direktivet gäller

  • ukrainska medborgare som har bott i Ukraina
  • personer med uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina
  • medföljande familjemedlemmar till de två ovanstående.

För att omfattas av direktivet ska man ha kommit till Sverige 30 oktober 2021 eller senare och inte redan ha ett uppehållstillstånd som gör att man kan folkbokföra sig i Sverige.

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet för första gången

Förlänga uppe­hålls­till­stånd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Personer som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet som slutade gälla den 4 mars 2023 måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att få stanna i Sverige.

E-tjänsten för att förlänga uppehållstillstånd stängde 4 mars 2023.

Den som ansökte om förlängt uppehållstillstånd senast den 4 mars 2023 omfattas av Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och har fortsatt rätt till ekonomiskt stöd och boende, och rätt att arbeta.

Migrationsverket räknar med att de allra flesta som har ansökt om förlängt skydd kommer att få beslut senast i slutet av april.

Läs mer om att förlänga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Asyl

Den som kommer från Ukraina kommer i första hand att beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

En person som är i behov av skydd, men som inte uppfyller kraven för tillstånd enligt massflyktsdirektivet kan ansöka om asyl. En ansökan om asyl prövas alltid individuellt och man blir bland annat kallad till flera utredningssamtal innan Migrationsverket fattar beslut.

Besluts- och verk­stäl­lig­hets­stopp för ukrainska medbor­gare

Migrationsverket har beslutat om verkställighetsstopp till Ukraina. Det innebär att inga avvisningar och utvisningar till Ukraina för närvarande genomförs. Den som är från Ukraina och har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut får stanna i Sverige så länge som det finns ett verkställighetsstopp. Det gäller oavsett om hen har ansökt om asyl, arbetstillstånd eller en annan typ av tillstånd.

Migrationsverket har också fattat ett beslutsstopp i asylärenden för sökande från Ukraina på grund av den osäkra situationen i landet. Det innebär att asylansökan inte avgörs så länge beslutsstoppet gäller. I vissa fall kan ansökan om skydd ändå avgöras trots den osäkra situationen. Det gäller om det står klart att ansökan om skydd kan godkännas och det skulle påverka personen som söker asyl rent rättsligt om beslutet dröjer (till exempel om hen snart ska fylla 18).

Beslutsstoppet påverkar inte möjligheten att få uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv för den som har rätt till tillfälligt skydd. Migrationsverket fortsätter även att fatta beslut i andra typer av ärenden för ukrainska medborgare, exempelvis i ärenden om arbetstillstånd eller familjeanknytning, för de som inte omfattas av massflyktsdirektivet.

Verkställighetsstoppet och beslutsstoppet är tillfälligt men gäller tillsvidare.

Läs mer om verkställighetsstopp

Till kommuner och regi­oner

Du hittar mer information om massflyktsdirektivet riktad till kommuner, regioner och apotek på sidan Information om massflyktsdirektivet.

Till dig som vill hjälpa de som flyr från Ukraina

Många vänder sig till Migrationsverket med erbjudande om kläder, leksaker eller donationer. Vi kan tyvärr inte ta emot dessa donationer utan ber personer som vill hjälpa till att kontakta lokala frivilligorganisationer för att se vilken hjälp som behövs eller vilka insamlingar som pågår. Samma sak gäller för dig som är privatperson och vill upplåta rum eller bostad till människor på flykt. Migrationsverket har inte möjlighet att placera sökande i privatpersoners bostäder.

Sedan 1 juli 2022 har kommunerna ansvar för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina.

Läs mer om boende för personer som omfattas av massflyktsdirektivet

Asylsökande och skyddsbehövande över 18 år kan delta i så kallade tidiga insatser för asylsökande, TIA, som samordnas av länsstyrelserna. Läs mer om det på länsstyrelsens webbplats:

Länsstyrelsernas integrationsarbete – Tidiga insatser för asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökad risk för våld, över­grepp och männi­sko­handel

När många människor är på flykt ökar risken att utsättas för olika former av våld och förtryck. Det innebär att människor som flyr kriget i Ukraina är extra utsatta för risken att bli utnyttjade. Det gäller särskilt kvinnor och barn.

Anmäl till polisen om du misstänker att någon är utsatt för brott. Vid akuta situationer och pågående brott, ring 112. Om det inte är akut kan du kontakta polisen på +46 77 114 14 00.

Läs mer om olika typer av brott och hur du anmäler på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om människohandel på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill ha stöd och råd gällande misstänkt människohandel kan du vända dig till Nationellt Metodstödsteam, som ger stöd till yrkesverksamma och frivilliga.

Nationellt Metodstödsteams webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om människohandel på engelska och ukrainska på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: