Information med anledning av situ­a­tionen i Ukraina

Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion och många människor flyr från Ukraina till närliggande länder och till Sverige. På den här sidan har vi samlat generell information om situationen i Ukraina och länkar till mer information på vår webbplats. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Infor­ma­tion för dig som kommer till Sverige från Ukraina

Du som är medborgare i Ukraina, och har ett pass eller annan id-handling, kan ansöka om skydd för dig och din familj som befinner sig i Sverige via en e-tjänst. På vår webbplats finns information om vem som har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet och hur det går till att ansöka. Följ länken i den här rutan. Där hittar du också information om hur Migrationsverket kan hjälpa dig med boende och ekonomiskt stöd och vilka rättigheter du har i Sverige om du får uppehållstillstånd.

För dig som kommer från Ukraina – information och webbansökan

Для осіб, що прибули з України – інформація по українськи та онлайн-заява (ukrainska)

Для лиц, прибывших из Украины – информация на русском и онлайн-ходатайство (ryska)

Aktuell statistik om sökande från Ukraina

På vår webbplats hittar du aktuell statistik om hur många från Ukraina som söker uppehållstillstånd i Sverige enligt massflyktsdirektivet eller söker asyl. Statistiken uppdateras dagligen.

Statistik om sökande från Ukraina

Ukrainska medbor­gare kan vistas i Sverige utan till­stånd i 90 dagar

Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengenområdet. Det betyder att en ukrainsk medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar.

Läs mer om att vara i Sverige viseringsfritt

Ukrainska medborgare som saknar biometriskt pass har rätt att resa in och vistas i Sverige i 90 dagar med ett Schengenvisum.

Uppe­hålls­till­stånd enligt EU:s mass­flykts­di­rektiv

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige.

En person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Direktivet gäller

  • ukrainska medborgare som var bosatta i Ukraina
  • personer med uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina
  • medföljande familjemedlemmar till de två ovanstående.

För att omfattas av direktivet ska man ha kommit till Sverige 30 oktober 2021 eller senare och inte redan ha ett uppehållstillstånd som gör att man kan folkbokföra sig i Sverige.

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet

Asyl

Den som kommer från Ukraina kommer i första hand att beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

En person som är i behov av skydd, men som inte uppfyller kraven för tillstånd enligt massflyktsdirektivet kan ansöka om asyl. En ansökan om asyl prövas alltid individuellt och man blir bland annat kallad till flera utredningssamtal under prövningen.

Besluts- och verk­stäl­lig­hets­stopp för ukrainska medbor­gare

Migrationsverket har beslutat om verkställighetsstopp till Ukraina på grund av det förändrade säkerhetsläget. Det innebär att inga avvisningar och utvisningar till Ukraina för närvarande genomförs. Om du är från Ukraina och har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut så får du stanna i Sverige så länge som det finns ett verkställighetsstopp. Det gäller oavsett om du har ansökt om asyl, arbetstillstånd eller en annan typ av tillstånd.

Migrationsverket har också fattat ett beslutsstopp i asylärenden för sökande från Ukraina på grund av den osäkra situationen i landet. Det innebär att asylansökan inte avgörs så länge beslutsstoppet gäller. I vissa fall kan ansökan om skydd ändå avgöras trots den osäkra situationen. Det gäller om det står klart att ansökan om skydd kan godkännas och det skulle påverka personen som söker asyl rent rättsligt om beslutet dröjer (till exempel om hen snart ska fylla 18).

Beslutsstoppet påverkar inte möjligheten att få uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv för den som har rätt till tillfälligt skydd. Migrationsverket fortsätter även att fatta beslut i andra typer av ärenden för ukrainska medborgare, exempelvis i ärenden om arbetstillstånd eller familjeanknytning, för de som inte omfattas av och kan söka tillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Verkställighetsstoppet och beslutsstoppet är tillfälligt men gäller tillsvidare.

Läs mer om verkställighetsstopp

Till dig som vill hjälpa de som flyr från Ukraina

Migrationsverket får många frågor om hur man som privatperson eller företag kan hjälpa de som flyr från Ukraina. Hela Sverige behövs för att mottagandet ska fungera så bra som möjligt – myndigheter, kommuner, civilsamhälle och privatpersoner kan bidra på olika sätt.

Många vänder sig till Migrationsverket med erbjudande om kläder, leksaker eller donationer. Vi kan tyvärr inte ta emot dessa donationer utan ber personer som vill hjälpa till att kontakta lokala frivilligorganisationer för att se vilken hjälp som behövs eller vilka insamlingar som pågår. Samma sak gäller för dig som är privatperson och vill upplåta rum eller bostad till människor på flykt. Migrationsverket har inte möjlighet att placera sökande i privatpersoners bostäder.

Från 1 juli har kommunerna ansvar för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina.

Läs mer om boende för personer som omfattas av massflyktsdirektivet

Ökad risk för våld, över­grepp och männi­sko­handel

När många människor är på flykt ökar risken att utsättas för olika former av våld och förtryck. Det innebär att människor som flyr kriget i Ukraina är extra utsatta för risken att bli utnyttjade. Det gäller särskilt kvinnor och barn.

Anmäl till polisen om du misstänker att någon är utsatt för brott. Vid akuta situationer och pågående brott, ring 112. Om det inte är akut kan du kontakta polisen på +46 77 114 14 00.

Läs mer om olika typer av brott och hur du anmäler på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om människohandel på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om människohandel på engelska och ukrainska på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: