Frågor och svar om situationen i Ukraina

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar som rör situationen i Ukraina.

Här hittar du vanliga frågor och svar som rör situationen i Ukraina. För mer information om massflyktsdirektivet och hur man ansöker, besök sidan Skydd enligt massflyktsdirektivet.

Om verk­stäl­lig­hets- och besluts­stoppet

Personer som ansöker om asyl har rätt till ekonomiskt stöd och hjälp med boende av Migrationsverket enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Om du har ansökt om asyl och fått avslag på din ansökan kan din rätt till ekonomiskt stöd och boende påverkas av verkställighetsstoppet, men det beror på om ditt beslut om utvisning eller avvisning har börjat gälla eller inte. Du kan läsa mer om hur rätten till stöd enligt LMA påverkas på vår sida om verkställighetsstopp:

Läs mer om verkställighetsstopp

Till privat­per­soner och frivilligorganisationer som vill hjälpa till

Om du har bostad att erbjuda som privatperson hänvisar vi dig till lokala hjälporganisationer för att se om det finns någonting du kan göra. Migrationsverket har inte möjlighet att förmedla bostäder från privatpersoner eller frivilligorganisationer till dem som behöver boende.

Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet (de som inte kan ordna boende på egen hand).

Läs mer om bostäder för människor som flyr

Migrationsverket kan inte heller betala ut någon ersättning till dig som lånar ut din bostad eller ett rum till personer som söker skydd. Massflyktingar har samma rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket som asylsökande. Det är dock viktigt att tänkta på att den dagersättning som massflyktingar kan beviljas inte är avsedd att täcka boendekostnader. Dagersättningen är främst avsedd att täcka individens egna kostnader för bland annat mat och kläder.

Du kan läsa mer om ekonomiskt stöd på webbsidan för massflyktingar:

Efter beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Personer som bor i så kallat eget boende (EBO) i ett område med sociala och ekonomiska utmaningar har som huvudregel inte rätt till dagersättning. EBO är i princip alla boenden som inte ges genom Migrationsverket eller kommunen.

Du kan läsa mer om eget boende och kontrollera om en viss adress ligger i ett utsatt område på webbsidan för massflyktingar:

Efter beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

För den som har med sig husdjur gäller vissa regler. Husdjuret måste anmälas till tullpersonalen vid gränsen. Om ett husdjur från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha blivit anmält till tullpersonal vid gränsen måste djuret så fort som möjligt tas till en veterinär för bedömning av djurets rabiesstatus.

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om hur reglerna ser ut:

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Många hör av sig och vill hjälpa till med kläder, leksaker eller andra förnödenheter. Migrationsverket har inte möjlighet att omhänderta de donationer som erbjuds från privatpersoner och frivilligorganisationer.

Det kan vara bra att veta att massflyktingar har samma rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket som asylsökande. Dagersättningen är tänkt att täcka de mest basala dagliga behoven, som till exempel mat och kläder. I vissa fall kan särskilt bidrag beviljas.

Migrationsverket kan av sekretess- och integritetsskäl i normalfallet inte ta emot frivilliga i våra boenden. På vissa orter finns aktivitetshus eller liknande i nära anslutning till ankomstboendena. Vi hänvisar i första hand till dem.

Massflyktingar över 18 år kan delta i så kallade tidiga insatser för asylsökande, TIA, som samordnas av länsstyrelserna. Läs mer om det på länsstyrelsens webbplats:

Länsstyrelsernas integrationsarbete – Tidiga insatser för asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl till polisen om du misstänker att någon är utsatt för brott. Vid akuta situationer och pågående brott, ring 112. Om det inte är akut kan du kontakta polisen på 114 14 00.

Läs mer om människohandel på polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill ha stöd och råd gällande misstänkt människohandel kan du vända dig till Nationellt Metodstödsteam, som ger stöd till yrkesverksamma och frivilliga.

Nationellt Metodstödteams webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till kommuner och regi­oner

Du hittar mer information om massflyktsdirektivet riktad till kommuner, regioner och apotek på sidan Information om massflyktsdirektivet.

Om hur man ansöker och vilka regler som gäller för massflyktsdirektivet

Frågor och svar till personer från Ukraina som vill ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet

Sidan senast uppdaterad: