Skärpt kontroll av pass

Migrationsverket inför nya rutiner för ökad kontroll av pass i samband med ansökan om uppehållstillstånd. Från 1 november måste den som ansöker om uppehållstånd visa upp sitt pass vid ett personligt besök innan Migrationsverket fattar beslut.

De nya rutinerna gäller i alla ärenden där det finns krav på ett giltigt pass för att få uppehållstillstånd. Det gäller vid både första ansökan och vid ansökan om förlängt uppehållstillstånd, om passet inte har kontrollerats tidigare. Det kan alltså gälla både den som befinner sig i Sverige och den som ansöker om att få flytta till Sverige för första gången.

Det gäller vid ansökan om

 • tillstånd för att leva med en anhörig i Sverige
 • arbetstillstånd eller tillstånd för egna företagare
 • tillstånd för studerande
 • tillstånd för att söka arbete efter studierna
 • tillstånd i Sverige för personer med ställning som varaktigt bosatta från annat EU-land
 • tillstånd att besöka Sverige eller förlänga ett besök.

Det gäller även i vissa fall vid ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå och att söka arbete efter studier på gymnasial nivå, men undantag från kravet att ha pass kan i vissa fall göras i samband med en sådan ansökan.

Det gäller inte

 • om passet redan har visats upp i samband med en tidigare ansökan eller ett personligt besök av annan anledning
 • om den sökande har ett främlingspass eller resedokument som hen har fått av Migrationsverket
 • om den sökande uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd
 • vid en ansökan om asyl eller skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv
 • vid ansökan om uppehållskort, permanent uppehållskort, permanent uppehållsrätt eller ställning som varaktigt bosatt i Sverige
 • om ansökan gäller ett barn under fem år. Då räcker det om en förälder visar upp barnets pass.

Medborgare i EU/EES och Schweiz som ansöker om uppehållstillstånd, eller brittiska medborgare som ansöker om bevis om permanent uppehållsstatus, behöver visa identitetshandlingar men kan välja att visa upp ett pass eller nationellt ID-kort.

Migra­tions­verket kontaktar den som berörs

Personer som måste visa upp sitt pass kommer att få information om att de ska boka tid på ambassaden, generalkonsulatet eller Migrationsverkets servicecenter.

För att ingen ska behöva göra fler personliga besök än nödvändigt kommer besöket för att visa upp sitt pass kunna kombineras med ett annat besök, till exempel för en muntlig intervju eller för att lämna fingeravtryck och fotograferas för uppehållstillståndskortet.

Tidigare har personer som gjort en ansökan där det inte behövs en intervju kunnat bli fotograferade och lämna fingeravtryck till uppehållstillståndskorten efter att Migrationsverket har tagit beslut. Dessa besök kommer nu i stället att göras före beslut.

Varför behövs skärpta kontroller av pass?

Det är Migrationsverkets ansvar att pröva att den som vill resa till eller bo i Sverige uppfyller de rättsliga kraven på styrkt identitet och giltigt pass. Vid en första ansökan om att flytta till eller besöka Sverige utförs kontrollen ofta av anställda på svenska ambassader eller generalkonsulat runt om i världen.

Riksrevisionen lyfte i en granskning 2021 brister i kontrollen av identitet vid ansökningar om att flytta till Sverige. Mot bakgrund av bland annat Riksrevisionens kritik har Migrationsverket genomfört en rad åtgärder för att förbättra prövningen av styrkt identitet och giltigt pass.

En översyn av det rättsliga läget ledde till slutsatsen att passet alltid måste kontrolleras vid ett personligt besök för att uppfylla lagkraven. Det räcker alltså inte längre att handläggaren tittar på en papperskopia eller skannad bild av passet.

Migrationsverket har tagit fram de nya rutinerna för kontroll av pass för att öka säkerheten och minska riskerna för oegentligheter. Detta är en av flera åtgärder som Migrationsverket vidtar efter rekommendationer från Riksrevisionen.

Genom att vi nu utökar kontrollerna och satsar på mer utbildning av personal på Migrationsverkets servicecenter, ambassader och generalkonsulat kommer vi kunna göra bättre och mer enhetliga kontroller av alla pass.

Sidan senast uppdaterad: