Frågor och svar om den skärpta kontrollen av pass

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar som rör den skärpta kontrollen av pass.

Kravet att visa upp ditt pass vid ett personligt besök gäller i alla ärenden där det finns ett krav på ett giltigt pass. Det gäller inte om

  • du redan har visat upp ditt pass i samband med en tidigare ansökan eller ett personligt besök av annan anledning
  • du har ett främlingspass eller resedokument som du har fått av Migrationsverket
  • du uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd
  • du ansöker om asyl eller skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv
  • du ansöker om uppehållskort, permanent uppehållskort, permanent uppehållsrätt eller som ställning som varaktigt bosatt i Sverige.
  • ansökan gäller ett barn under fem år. Då räcker det om en förälder visar upp barnets pass.

Medborgare i EU/EES och Schweiz som ansöker om uppehållstillstånd, eller brittiska medborgare som ansöker om bevis om permanent uppehållsstatus, behöver visa identitetshandlingar men kan välja att visa upp ett pass eller nationellt ID-kort.

Du kan läsa mer om vad som gäller för dig på de sidor på vår webbplats som rör just ditt ärendeslag.

Nej, om du redan har visat upp ditt pass i samband med ett personligt besök på Migrationsverket, ambassaden eller generalkonsulatet behöver du inte visa upp det igen. Det gäller även om du har visat upp ditt pass före den 1 november 2022, eller om det var i samband med en ansökan om en annan typ av tillstånd än som nu är aktuell.

När Migrationsverket börjar handlägga din ansökan tittar vi på passkopian som du har skickat in. Om det är ett nytt pass jämfört med tidigare ansökan kommer vi att kontakta dig och be dig visa upp det nya passet vid ett personligt besök.

Migrationsverket kommer att kontakta den som behöver visa upp sitt pass när vi har börjat handlägga ansökan. Man ska inte besöka Migrationsverket, ambassaden eller generalkonsulatet innan man har blivit uppmanad att göra det.

Du måste visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat som hanterar ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige. Om det inte finns någon sådan där du bor får du resa till ett närliggande land.

För vissa medborgare finns det flera olika ambassader och generalkonsulat att välja på. Om du inte har möjlighet att besöka den ambassad eller generalkonsulat som du uppgav i din ansökan och behöver resa till en annan av dessa som du kan välja bland måste du själv kontakta den ambassaden eller generalkonsulat som du vill besöka och be dem ta över uppdraget att kontrollera ditt pass. Du behöver inte kontakta Migrationsverket.

Du kan hitta information om Sveriges ambassader och generalkonsulat på www.swedenabroad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du är osäker på vilken ambassad eller generalkonsulat du ska besöka kan du kontakta Migrationsverket.

För att säkerställa att den som ansöker om uppehållstillstånd uppfyller kravet på att ha styrkt sin identitet och ha ett giltigt pass måste kontrollen göras innan Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd.

Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år. Det räcker att en vårdnadshavare visar upp barnets pass. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort för att resa in i Sverige måste det däremot följa med till ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad till det.

Barn som ska flytta till en anhörig i Sverige kan ibland behöva göra en muntlig utredning på en ambassad eller generalkonsulat. Då kontrollerar personalen passet och tar foto och fingeravtryck i samband med det besöket.

Personer som inte behöver visum för att resa till Sverige (viseringsfria personer) kan vänta med foto och fingeravtryck till sitt uppehållstillståndskort tills de kommer till Sverige. Om så är fallet räcker det att vårdnadshavaren visar upp barnets pass på ambassaden eller generalkonsulatet.

Observera att det är barn som är under fem år när beslutet fattas som inte behöver visa upp passet själva. Om det finns risk att barnet fyller fem innan Migrationsverket fattar beslut är det bäst att barnet följer med och visar upp sitt pass.

Nej, man ska inte skicka sitt pass till Migrationsverket eller till utlandsmyndigheten. Passet måste kontrolleras vid ett personligt besök.

Nej, Statens servicecenter kan inte kontrollera ditt pass, men de kan hjälpa dig att boka tid hos Migrationsverket.

Kontroll av pass är en myndighetsutövning som bara kan ske på en utlandsmyndighet som har migrationsuppdrag (som hanterar ansökningar om uppehållstillstånd), vilket inte alla konsulat har. Det är regeringen som beslutar vilka utlandsmyndigheter som ska få migrationsuppdrag.

Nej, svensk lag tillåter inte att hantering av ansökningar om uppehållstillstånd läggs ut på ett annat lands myndigheter eller en extern tjänsteleverantör.

Nej, det krävs ett personligt besök och kontroll av pass i original för att Migrationsverket ska kunna säkerställa att den sökande uppfyller lagens krav på att ha ett giltigt pass.

Det här innebär en förändring för viseringsfria personer som inte tidigare har behövt besöka ambassad eller generalkonsulat före resan till Sverige, men det finns ingen laglig grund för att undanta viseringsfria personer från kravet att visa upp sina pass. För att få uppehållstillstånd för arbete eller studier i Sverige längre än 90 dagar krävs det ett giltigt pass, oavsett om personen är viseringsfri eller ej, och därmed måste passet visas upp före beslut.

Kontroll av pass sker normalt på en svensk ambassad eller generalkonsulat som hanterar ansökningar om uppehållstillstånd innan Migrationsverket kan fatta beslut. Om den sökande befinner sig i Sverige på besök är det dock möjligt att boka tid för att visa upp sitt pass på Migrationsverkets servicecenter, förutsatt att Migrationsverket har uppmanat denne att visa upp sitt pass.

Observera att det i de flesta fall är viktigt att man inte är i Sverige när Migrationsverket fattar beslut om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd för studier, arbete eller för att flytta till en anhörig ska vara klart innan man flyttar till Sverige. Det är alltså inte tillåtet att utnyttja sin viseringsfrihet för att resa till Sverige och vänta på beslut om uppehållstillstånd i Sverige.

Ambassaden eller generalkonsulatet behåller aldrig ditt pass, utan kontrollen sker under ditt besök och personalen meddelar Migrationsverket om de har anmärkningar på passet.

Om du visar upp ditt pass för Migrationsverket i Sverige kan vi behålla det om det finns allvarliga misstankar om passets äkthet, eller om en expert med högre behörighet behöver granska passet igen. Då behöver vi behålla det tills vi har fattat beslut om din ansökan, och du får ett kvitto med information om när och hur du får tillbaka ditt pass.

Nej, Migrationsverket har inte ändrat sin bedömning av vilka pass som godkänns som giltig resehandling eller ID-handling. Personal på Migrationsverkets servicecenter, ambassader och generalkonsulat har fått mer utbildning i att kontrollera pass, och på så vis har vi fått bättre förutsättningar för att upptäcka avvikelser som kan visa att passet är manipulerat.

Personer som behöver besöka Migrationsverket, ambassaden eller generalkonsulatet för en intervju får visa upp sitt pass i samband med det besöket, och då får det nya kravet ingen påverkan på väntetiderna.

Alla som ansöker om uppehållstillstånd behöver vid något tillfälle göra ett personligt besök för att lämna fingeravtryck och bli fotograferade för sitt uppehållstillståndskort. Tidigare har många fått göra det besöket efter att de har fått beslut, men för att undvika onödigt många besök kommer de nu att få lämna fingeravtryck och bli fotograferade i samband med att de visar upp sitt pass, det vill säga före beslut i stället för efter.

För personer som behöver få sitt uppehållstillståndskort innan de kan resa till Sverige kan den nya rutinen eventuellt medföra längre väntetider för att få beslut, men inte längre väntan på att kunna flytta till Sverige.

För viseringsfria studenter och arbetstagare, som i de flesta fall har kunnat resa till Sverige utan att besöka utlandsmyndigheten, kan däremot detta nya moment i ansökningsprocessen innebära längre väntetider.

Det är svårt för Migrationsverket att förutse hur mycket väntetiden påverkas, eftersom varje ambassad och generalkonsulat sköter sin schemaläggning själva och väntan på en tid för besök kan variera.

Sidan senast uppdaterad: