Folkhav i Almedalen

Foto: Elin Nysten/Region Gotland

Träffa Migrationsverket i Almedalen

Hur underlättar vi internationell rekrytering av högkvalificerad arbetskraft? Det är temat för Migrationsverkets olika seminarier och samtal under Almedalsveckan den 28 juni 2023.

Migrationsverket finns på plats på Konstmuséet (St Hansgatan 21, lokal 110) på onsdagen mellan 09.00 och 16.00. Hos oss kan du lyssna på seminarier och panelsamtal, nätverka och diskutera på temat arbetskraftsinvandring. Programpunkterna sänds digitalt.

Inter­na­tio­nell rekry­te­ring av arbets­kraft tema för dagen

En väl fungerande process för arbetskraftsinvandring är viktig för att företag ska kunna rekrytera, växa och investera i Sverige. Nu inför Migrationsverket en ny modell för tillståndsprövning som ska underlätta internationell rekrytering av högkvalificerad arbetskraft. Hur väl möter den arbetsmarknadens behov?

Migrationsverkets program på Almedalsveckans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Semi­na­rier och panel­samtal under dagen

10.00 – 11.00
Stärkt konkurrenskraft? Hur kan det bli lättare för internationell kompetens att arbeta i Sverige?

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att främja internationell rekrytering av högkvalificerad arbetskraft för att värna ett konkurrenskraftigt Sverige. Som en åtgärd för att möta det inför Migrationsverket en ny modell för prövning av arbetstillstånd. Den nya modellen ska bidra till kortare handläggningstider för högkvalificerad arbetskraft och andra samhällsviktiga yrken. Hur kommer den nya modellen att fungera? Vilka yrken omfattas och hur möter det arbetsmarknadens behov och förväntningar?

13.00 – 13.45
Nyetablering av stora företag i Sverige – hur möter vi behovet av utländsk arbetskraft?

Migrationsverket välkomnar till samtal om utmaningar, behov av lösningar och samarbete mellan staten, civilsamhälle och arbetsgivare i rekryteringen av internationell arbetskraft.

15.00 – 15.45
Kan vi stoppa utnyttjandet av utländsk arbetskraft?

Varje år söker tusentals personer tillstånd för att komma till Sverige och arbeta. Men regelverket missbrukas av oseriösa arbetsgivare, vilket leder till arbetskraftsexploatering och osund konkurrens. Vad gör myndigheter och näringsliv för att motverka detta?

Sidan senast uppdaterad: