Europeiska migrationsnätverket EMN

Migrationsverket är nationell kontaktpunkt för det europeiska migrationsnätverket EMN (European Migration Network). Det är ett nätverk där för närvarande alla medlemsländer utom Danmark är med. Det kom till på initiativ av Europeiska kommissionen som svar på behovet inom unionen att utbyta information och kunskap mellan länderna.

Nätverket ska tillhandahålla uppdaterad, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migration och asyl. Framför allt handlar det om information som riktar sig till beslutsfattare inom EU och nationellt. Syftet är att stödja utformningen av en gemensam EU-politik inom asyl- och migrationsområdet.

Inom EMN görs varje år ett antal rapporter och studier. På grundval av de nationella rapporterna gör EU-kommissionen sammanfattande rapporter med statistik och beskrivningar av läget inom migrationsområdet i EU.

Som nationell kontaktpunkt ansvarar Migrationsverket också för att skapa och vidmakthålla ett nätverk i Sverige. Det består av ett brett urval av organisationer, forskare och enskilda personer som är verksamma inom migrations- och asylområdet. Migrationsverket anordnar årligen en eller flera konferenser som samlar nätverket kring frågor av gemensamt intresse.

EMN Sveriges webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska kommissionens information om EMNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska migrationsnätverket.
Flagga - EU.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-02

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.