Internationellt samarbete

Migrationsverket deltar aktivt i EU-samarbetet och har ett nära samarbete med flera internationella organisationer och nätverk.

Migrationsverket ska vara en ledande aktör inom EU och internationellt. Verkets arbete ska också bidra till en ökad medvetenhet om sambandet mellan migration och utveckling.

Efter närmare tio års förhandlingar i EU beslutades det formellt 2013 om ett gemensamt europeiskt asylsystem. För att säkerställa ett harmoniserat genomförande av systemet har EU inrättat ett stödkontor för praktiskt samarbete i asylfrågor (EASO). Migrationsverkets generaldirektör är svensk styrelseledamot i EASO:s styrelse och Migrationsverket har därigenom en aktiv roll i det praktiska asylsamarbetet inom EU. Migrationsverket är också medlem i GDISC (General Directors' Immigration Services Conference)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är ett nätverk för europeisk samverkan med fokus på praktiska frågor och operativt samarbete.

Förutom det löpande arbetet som pågår inom EU har Migrationsverket ett nära samarbete med flera internationella organisationer och deltar i flera nätverk.

Viktiga samar­bets­or­ga­ni­sa­tioner

UNHCRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (FN:s flyktingorgan) är en viktig partner för Migrationsverket, särskilt när det gäller vidarebosättning av kvotflyktingar, men också i arbetet kring olika skyddsfrågor och internationella rekommendationer på migrationsområdet.

International Organisation for Migration (IOM)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger Migrationsverket stöd i samband med återvändande och praktiskt samarbete vad gäller vidarebosättning.

Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees (IGC)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett informellt forum där tjänstemän i olika länder kan diskutera och utbyta information om frågor som rör asyl och migration. IGC sammanställer förfrågningar, tillhandahåller statistik och organiserar möten kring olika teman.

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en central roll som stöd och sekretariatsfunktion för de internationella migrationsdialogerna Budapestprocessen och Pragprocessen. Migrationsverkets samarbete med ICMPD sker främst inom ramen för internationella projekt.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-03

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?