Migrationsverket logotyp

Schengensamarbetet

Schengensamarbetet handlar om att människor ska kunna resa fritt mellan de länder som anslutit sig. Alla som reser in i eller lämnar Schengenområdet ska däremot kontrolleras noggrant. I dag deltar 26 länder i samarbetet.

Scheng­ensam­ar­betet

Läs om vilka länder som är medlemmar i Schengensamarbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på regeringens webbplats.

Att resa fritt är huvud­prin­cipen

Alla människor som befinner sig lagligt i Schengenområdet kan resa fritt utan att behöva visa pass när de passerar de inre gränserna. Det gäller de med uppehållstillstånd och visum i ett Schengenland och viseringsfria personer under de första 90 dagarna i Schengenområdet. Resenären måste dock kunna visa pass eller identitetskort, där nationaliteten framgår. Identitetskortet gäller för EU-medborgare.

Asylsökande kan inte resa fritt mellan länderna.

De inre gränserna är landgränserna mellan de länder som deltar i Schengensamarbetet samt flygplatser och hamnar i de fall trafiken går till och från ett annat Schengenland. Inom gränserna är det tillåtet att passera överallt och när man vill utan någon personkontroll.

De yttre gränserna är gränserna mot länder som inte deltar i Schengensamarbete. Där ska alla resenärer kontrolleras noggrant. Resenärer ska passera dessa gränser vid särskilda gränsövergångsställen och under bestämda öppettider.

Schengen Infor­ma­tion System, SIS

SIS är ett gemensamt datasystem som Schengenländerna använder som hjälpmedel för spaning och efterlysning. I SIS får varje medlemsland föra in uppgifter om personer, fordon eller föremål som är efterlysta.

I SIS finns också en spärrlista. Där kan medlemsländerna registrera personer som de inte vill ska få resa in i Schengenområdet. En orsak till registreringen kan vara att personen begått grova brott. En annan att personen av- eller utvisats med förbud att resa in igen under en viss tid.

Läs mer om SIS hos Datainspektionenlänk till annan webbplats

Gemensam visum­po­litik

En viktig del av Schengensamarbetet är den gemensamma visumpolitiken. Den innebär bland annat att länderna enats om vilka länders medborgare som ska ha visum för att få resa in i Schengenområdet.

Ett visum som utfärdas i en Schengenstat gäller i högst tre månader och vanligtvis för inresa även i de övriga Schengenländerna.

Läs mer om reglerna för den som vill besöka Sverige

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-03

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?