Fakta om ett ärendes gång

Vi beskriver här ärendegången för ett asylärende, ett överklagande och hur processen ser ut när det kommer ett ensamkommande barn som söker asyl.

Illustration över Migrantprocessen

Klicka för större bild

Samma process oavsett ansökningsskäl

Den som söker asyl kanske inte kan välja land men från det att personen lämnar in ansökan är processen densamma oavsett om man söker asyl eller tillstånd att komma hit som arbetstagare, anhörig eller som student. Bilden är ett försök att åskådliggöra en ansökan från början till slut.

Ett asylärendes gång

Illustration över asylärendets gång

Klicka för större bild

Ett asylärendes gång

 1. En person kommer till Sverige och lämnar in sin ansökan om asyl på Migrationsverket. Här bedömer Migrationsverket också om den sökande behöver stöd av ett offentligt biträde.
 2. Asylutredningen. Den sökande, eventuellt med stöd av ett offentligt biträde, berättar varför han eller hon söker skydd i Sverige.
 3. Beslut
 4. Fortsatt asylutredning. Vissa ärenden behöver kompletteras eller utredas vidare.
 5. Etableringsreformen – lag från den 1 december 2010. Arbetsförmedlingen tillsammans med kommuner och andra berörda myndigheter har ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt asyl och deras anhöriga så snabbt som möjligt kan lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning

Processen vid ett överklagande

Illustration över processen vid ett överklagande

Klicka för större bild

 1. Personen ansöker om asyl hos Migrationsverket som prövar ansökan.
 2. Migrationsverket fattar beslut.
 3. Alla har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Den sökande skickar överklagandet till Migrationsverket som prövar beslutet igen. Om beslutet står fast lämnar Migrationsverket överklagandet till en migrationsdomstol, som då prövar ärendet igen.
 4. Dom hos en migrationsdomstol.
 5. Den sökande kan ansöka om prövningstillstånd till Migrationsöverdomstolen inom tre veckor. Om prövningstillstånd ges prövas ärendet en tredje gång. Migrationsöverdomstolens dom är prejudicerande och de ger endast prövningstillstånd vid principiellt viktiga ärenden. Den som får ett slutgiltigt nej på sin ansökan måste återvända hem. Även Migrationsverket kan ansöka om prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen.
 6. Dom hos Migrationsöverdomstolen. Beslutet har vunnit laga kraft och går inte att överklaga.

Självmant återvändande

Att återvända självmant innebär att personen accepterar beslutet och lämnar Sverige, för att återvända till hemlandet. Om personen inte återvänder självmant överlämnar Migrationsverket ärendet till polisen. Utresan blir då en uppgift för polisen, vilket kallas återvändande med tvång.

Återresedirektivet

Sedan den 1 maj 2012 gäller gemensamma regler inom EU. Den som fått nej på sin ansökan kan få ett återreseförbud till Sverige och övriga Schengenländer på upp till fem år.

Den som inte har lämnat landet innan tidsfristen får normalt återreseförbud i ett år.

Grafik Ensamkommande barn

Illustrafion av processen för asylsökande barn

Klicka för större bild

 1. Barnet söker asyl i Sverige. Migrationsverket kontaktar socialtjänsten i den kommun där barnet finns. Migrationsverket anmäler behov av god man till kommunen.
 2. Utredningssamtal. Migrationsverket frågar om barnets familj, identitet m.m. Tillfälle för information och frågor.
 3. Asylutredning. Barnet berättar, med stöd av offentligt biträde och god man varför han eller hon söker asyl i Sverige.
 4. Beslut
 5. Fortsatt asylutredning. Vissa ärenden behöver kompletteras eller utredas vidare. Barnet har då stöd av offentligt biträde och god man.
 6. Återvändandesamtal. Barnet, god man och tjänsteman på Migrationsverket har samtal om resan till hemlandet.

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.