Fakta om uppehållstillstånd och migration

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd.

Ansökan kan göras via webben. Den kan också göras via en svensk ambassad eller ett konsulat i sökandens hemland eller från det land personen är bosatt i. Vid ansökningstillfället anges skälet till ansökan. Tillståndet ska vara klart innan inresan till Sverige.

De olika grunderna för uppehållstillstånd är:

Uppehållstillstånd som anhörig till någon

Som anhörig till en person som redan bor i Sverige räknas make/maka/registrerad partner eller sambo samt barn under 18 år. Vuxna syskon eller föräldrar till vuxna barn kan normalt inte få uppehållstillstånd som anhörig. Under 2017 gavs 48  46 tillstånd på grund av anhöriginvandring. I siffran ingår även barn som är födda i Sverige med föräldrar som har uppehållstillstånd. 

Uppehållstillstånd som arbetstagare och egna företagare

En arbetstagare måste visa ett arbetserbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Arbetserbjudandet bifogas i ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Lönen måste vara minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Under 2017 gavs 32 294 tillstånd som arbetstagare och egna företagare. I siffran ingår även anhöriga till dessa.

Uppehållstillstånd som gäststudent

Studierna ska vara på universitet eller högskola. Studenten ska betala för studieplatsen och visa att han eller hon kan försörja sig under hela studietiden, för närvarande minst 8 190 kronor per månad. Under 2017 gavs 13 416 uppehållstillstånd för gäststudier. I siffran ingår även anhöriga till gäststudenter.

Uppehållstillstånd för att man söker skydd (asyl)

Alla har rätt att söka asyl, det är en mänsklig rättighet. Migrationsverket ska pröva om den som söker skydd har rätt till uppehållstillstånd enligt utlänningslagen.
Under 2017 gavs 31 685 personer skydd i Sverige sedan de sökt asyl.

Migrationsverket gav dessutom 1 889 kvotflyktingar tillstånd att komma till Sverige på den årliga flyktingkvoten.

EU-medborgare behöver inte söka uppehållstillstånd

En EU-medborgare kan bo och arbeta i Sverige utan att behöva söka några tillstånd. EU-medborgare som har sin försörjning tryggad genom egna medel eller anställning har rätt att bosätta sig i Sverige. Sedan våren 2014 behöver EU-medborgare inte längre registrera sig hos Migrationsverket. Under 2013 registrerades 25 501 EU-medborgare som nya migranter i Sverige.

Uppehållstillstånd för besök – eller visum

Om en utlänning vill besöka Sverige under kortare tid än tre månader behövs inget uppehållstillstånd. Dock kan man behöva inresetillstånd, visum. Bara medborgare i de länder där Sverige eller EU har avtal om viseringsfrihet kan resa in i Sverige utan visum. Under 2017 beviljades 220 448 viseringar. De flesta visum ges av de svenska ambassaderna runt om i världen.

Personer från dessa länder måste ha visum före inresan till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrantprocessen är samma för alla migranter förutom EU-medborgare. 

Samma process oavsett ansökningsskäl

Den som söker asyl kanske inte kan välja land men från det att personen lämnar in ansökan är processen densamma oavsett om man söker asyl eller tillstånd att komma hit som arbetstagare, anhörig eller som student.

Information för den som nyligen beviljats uppehållstillstånd

Information för den som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-11

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.