Migrationsverket – mitt i världen 2016

2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende, varav 69 682 fick uppehållstillstånd, det vill säga 77 procent. Av de som fick bifall bedömdes drygt 17 000 personer vara flyktingar (enligt FN:s konventioner) och drygt 47 000 alternativt skyddsbehövande.

Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige.

Tidigare år har antalet asylsökande varierat under året, med en tydlig ökning under hösten. 2016 har denna variation samt ökning under hösten uteblivit. Istället har mellan 400 och 600 sökt asyl per vecka och totalt blev det 28 939 personer som sökte asyl i Sverige under året som gått, vilket är den lägsta siffran sedan 2009.

Minskningen förklaras delvis av förändrad svensk lagstiftning, som bland annat försvårat möjligheterna för familjeåterförening och att få permanent uppehållstillstånd. Flyktingöverenskommelsen mellan Turkiet och EU samt försvårade möjligheter för asylsökande att ta sig över gränserna i Europa är andra orsaker till minskningen, och förklarar även den i år uteblivna variationen av asylsökande under året.

Du kan ladda ner och skriva ut en liten vikfolder med fakta och statistik från 2016. PDF

Vid utskrift, välj A-3-storlek i färg och välj blockbindning så kommer fram och baksida rätt. Vik som ett dragspel.

Du kan även beställa vikfolderna från Migrationsverket.

Grafik - det tio största flyktinggrupperna

Klicka på de lila dropparna så får du fram antalet asylsökande under 2016 från respektive land.

Land Antal
Syrien 5459
Afghanistan 2969
Irak 2758
Somalia 1646
Statslösa 1339
Iran 1279
Eritrea 1151
Albanien 785
Turkiet 738
Georgien 737

Färre personer i Migrationsverkets mottagningssystemet

Den 31 december 2016 var nästan 123 000 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.Det är 60 000 färre jämfört med föregående år. Knappt hälften av dem bodde i något av Migrationsverkets boenden. Övriga bodde i egna boenden (oftast hos släktingar och vänner) eller är ensamkommande asylsökande barn, där kommunerna ansvarar för boendet.

Historiska variationer i antal asylsökande mellan åren 2015 och 2016

Under 2015 var Sverige det näst största mottagarlandet av asylsökande i Europa efter Tyskland. Under 2016 kom vi att bli det sjätte största landet efter Tyskland, Italien, Frankrike, Österrike och Grekland. 

Under 2016 hade antalet asylsökande sjunkit från 163 000 under 2015 till 29 000 under 2016. Det vill säga en 82 procentig minskning. I siffror blir det som en stad av Norrköpings storlek,133 938 personer. 

Ställ markören på ett land så ser du antal asylsökande till respektive land under 2016.

Ort Innehåll
Belgien 18710
Danmark 6236
Finland 5651
Frankrike 85244
Grekland 44391
Irland 1984
Italien 123370
Nederländerna 20261
Norge 3460
Polen 12301
Schweiz 27207
Spanien 16379
Storbritannien 35078
Sverige 28939
Tyskland 745266
Österrike 42073

Den reglerade invandringen 

Närmare 80 000 personer gavs tillstånd att komma till Sverige 2016 för att:

  • förenas med anhörig
  • arbeta
  • studera
  • vistas längre eller kortare tid i Sverige

Dessutom får över 200 000 personer turistvisum för att besöka Sverige varje år.

Huvudprincipen är att tillstånd ska vara klart innan personen reser in i Sverige, detta gäller inte för EU-medborgare och asylsökande. EU-medborgare kan fritt flytta till Sverige utan att behöva söka några tillstånd. En förutsättning är att försörjningen är tryggad exempelvis genom arbete. .

Beviljade uppehållstillstånd 2016

Familjeanknytning har, till och med 2015, alltid varit det vanligaste skälet att få tillstånd att bosätta sig i Sverige. Den trenden bröts under 2016  när antalet beviljade uppehållstillstånd för flyktingar blev större. 

Som familjemedlem räknas make/maka/sambo/registrerad partner samt barn under 18 år.

EU/EES 7%. I maj 2014 slutade Migrationsverket att registrera EU-medborgare.


Så många fick sin ansökan beviljad av Migrationsverket

  • 65 % av de som söker tillstånd att bosätta sig i Sverige som anhöriga får ja på ansökan.
  • 75 % av de som söker som arbetstagare får ja.
  • 89 % av de som söker ett kortare besöksvisum får ja.
  • 83 % av de som söker  tillstånd att komma hit som gäststudent får ja.
  • 82% av de som söker svenskt medborgarskap får ja på sin ansökan.

Läs vilka olika grunder du kan få uppehållstillstånd för i Sverige.

Migrantprocessen är samma för alla migranter förutom EU-medborgare

Samma process oavsett ansökningsskäl

Den som söker asyl kanske inte kan välja land men från det att personen lämnar in ansökan är processen densamma oavsett om man söker asyl eller tillstånd att komma hit som arbetstagare, anhörig eller som student.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.