Flyktingkvoten och samarbetet med UNHCR

Behovet av fred i världen är större än på länge. Antalet konflikter har de senaste åren ökat. Våldet i länder som Syrien, Jemen och Afghanistan har raderat decennier av ekonomisk, social och politisk utveckling. Klimatförändringar, med tillhörande torka, översvämningar eller brist på färskvatten accelererar och spär på redan existerande utmaningar i sviktande stater.

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) är FN:s flyktingorgan, vars uppdrag är att leda och samordna de internationella insatserna för att skydda och bistå människor på flykt världen över.

UNHCR:s främsta uppgift är att slå vakt om flyktingars rättigheter, välbefinnande och finna varaktiga lösningar för världens flyktingar.

I dag är UNHCR en av världens främsta humanitära organisationer och finns i över 128 länder.

 • Cirka 60 miljoner människor befinner sig i en flyktingliknande situation.
 • Cirka 14, 5 miljoner är flyktingar under UNHCRs mandat. Och ca 19, 5 miljoner totalt, inklusive Palestinska flyktingar som faller under UNRWA (5 miljoner)
 • Närmare 38 miljoner människor är internflyktingar i sitt eget land och 2 miljoner asylsökande.
 • Världens utvecklingsländer är värdar för 80 procent av alla människor som befinner sig på flykt.

Dessa länder tar emot flest flyktingar​

Klicka på de lila dropparna på kartan så ser du hur många flyktingar som finns i de 10 största mottagarländerna. Pakistan följt av Iran och Tyskland har tagit emot flest. ​Kartan visar både kvotflyktingar och flyktingar som på egen hand tagit sig till mottagarländerna.

Kartan visar 2015 års siffror. 

Land Antal
Pakistan 1 638 500
Iran 868 200
Jordanien 302 700
Tyskland 589 700
Kenya 564 900
Turkiet 267 100
Tchad 373 700
Etiopien 376 400
Kina 301 000
Syrien 476 500

Den svenska flyktingkvoten 2016

Sverige är ett av cirka 30 länder i världen som tar emot kvotflyktingar. Under många år har bud­geten, som riksdagen fastställer varje år, beräknats för att räcka till uttagning, förberedelser och överföring av 1 900 flyktingar och skyddsbehövande.

Under 2017 kommer antalet kvotflyktingar utökas till 3 400 flyktingar och från och med 2018 kommer flyktingkvoten att vara 5 000 personer per år.  

Kvotflyktingar tas ut från flyktingläger, städer eller landsbygd. Vilka och hur stora flyktinggrupper som ska tas ut i olika länder, beslutar Migra­tionsverket efter förslag från UNHCR.

Personal från Migrationsverket samarbetar med UNHCR på plats i värdländer runt om i världen för att ge tillstånd till kvotflyktingar, som sedan, med Migrationsverkets hjälp, kommer till Sverige och bosätter sig här.

Under 2016 tog Sverige ut följande grupper av kvotflyktingar:

 • 606 personer, medborgare i Syrien  
 • 332 personer, medborgare i Demokratiska republiken Kongo
 • 237 personer, medborgare i Somalia
 • 182 personer, medborgare i Afghanistan
 • 169 personer, medborgare i Eritrea
 • 141 personer som är statslösa (oftast statslösa palestinier)
 • 108 personer, medborgare i Etiopien
 • samt ytterligare 114 personer.  

Mer information om den svenska flyktingkvoten

Grafik över vidarebosättning av kvotflyktingar i SverigePDF

Frågor och svar om kvotflyktingar

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.