Anhöriga och arbetstagare två skäl att invandra

Familjeanknytning har historisk sett alltid varit det vanligaste skälet till att någon söker och får tillstånd att flytta till Sverige, så var också fallet under 2017. Under 2016 var dock flyktingar den största gruppen, anledningen var naturligtvis att ovanligt många asylsökande hade kommit året innan.     

Som familjemedlem räknas make/maka/sambo/registrerad partner samt barn under 18 år. Under 2017 fick 38 196 personer uppehållstillstånd att flytta till en familjemedlem i Sverige.Tillståndet måste sökas och vara klart innan inresan till Sverige

Härifrån kommer anhöriga – de 10 vanligaste länderna under 2017

Flest anhöriga kom från Syrien för att återförenas med någon som nyligen fått tillstånd att stanna i Sverige efter att ha sökt asyl.

Här hittar du mer statistik.

Ort Innehåll
Syrien 12788
Somalia 2823
Statslös 3155
Eritrea 3913
Irak 1912
Thailand 1484
Afghanistan 1709
Kina 928
Turkiet 838
Iran 802

Härifrån kom arbetskraften 2017 – de 10 vanligaste länderna

Den typiske arbetskraftsinvandraren är en indisk IT-specialist. Arbetskraften från Thailand är främst bärplockare, som ges 3 månaders arbetstillstånd.

I siffrorna ingår även anhöriga till arbetstagare och egna företagare.

Mer statistik om yrkesgrupper

Ort Innehåll
India 8483
Thailand 3512
China 2226
Iraq 1250
United States 1406
Ukraine 1255
Turkey 1162
Pakistan 847
Mongolia 70
Iran 801

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.