Nya lagar 2016 som gett ny verklighet för Sveriges flyktingmottagande

Sveriges riksdag fattade beslut om flera lagändringar under 2016 som påverkar asylsökande och de som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige.

Den svenska asylrätten är oförändrad

Rätten till asyl och skydd i Sverige garanteras även efter förändringarna. Alla som har skyddsbehov får uppehållstillstånd – men tillståndet är oftast tidsbegränsat i 13 månader eller tre år.

I många fall har det betydelse vilket datum den asylsökande lämnade in sin ansökan.

Ladda hem en folder med fyra fiktiva exempel på hur lagarna påverkar asylsökandePDF

Här är de stora förändringarna

PUT blir TUT

Tidigare fick majoriteten av sökande som beviljades uppehållstillstånd permanent uppehållstillstånd (PUT). Nu är huvudregeln tidsbegränsade uppehållstillstånd (TUT) i 13 månader eller tre år, med undantag för kvotflyktingar som beviljas permanenta uppehållstillstånd. De tidsbegränsade uppehållstillstånden förlängs om skyddsskäl kvarstår. Ändringen är tillfällig till 2019.

Svårare för familjeåterförening

Under tre år begränsas möjligheten för familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande, utom vid särskilda undantagsfall. Däremot har flyktingar möjlighet till återförening. Ändringen är tillfällig till 2019.

Rätt till bistånd vid av- eller utvisning har avskaffats 

Om man får ett av- eller utvisningsbeslut som vunnit laga kraft och ej går att överklaga mister man rätt till boende och bistånd hos Migrationsverket. Lagen gör undantag för barnfamiljer. Ändringen är permanent.

Försörjningskravet har skärpts

De som får möjlighet till familjeåterförening måste kunna försörja både sig själv och de anhöriga. Lagändringen gäller inte om anknytningspersonen är barn eller söker om uppehållstillstånd inom tre månader efter att skyddsbehövande fått uppehållstillstånd. Ändringen är tillfällig till 2019.

Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända

Sedan den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot personer som fått uppehållstillstånd för bosättning.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-23

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.