Migrationsverket svarar på vanliga frågor

Migrationsverket får många frågor om asylsökande som reser inom Sverige och Europa. Samtidigt florerar en del rykten om vad som pågår. Därför vill Migrationsverket gå ut med information till sökande och allmänheten om hur vi och andra organisationer arbetar med de sökande.

Att söka asyl

 • Hur ska asylsökande som kliver över Sveriges gräns göra rent praktiskt?

  Den som vill ansöka om asyl i Sverige ska vända sig till polisen och berätta för dem att de vill söka asyl. Polisen transporterar den som vill söka asyl till Migrationsverket. 

 • Var är det bäst att söka asyl?

  Migrationsverket arbetar likadant över hela Sverige och väntetiderna är desamma överallt. Det är bäst att söka asyl i den första stad där man har möjlighet att ta kontakt med Migrationsverket.

Gränskontroller

 • Måste man ha pass för att komma in i Sverige?

  Efter den 4 januari kommer det att bli svårare för dig som inte har pass eller annan id-handling att resa in i Sverige. Den som säljer biljetter till tåg, bussar eller färjor till Sverige måste kontrollera att den som ska resa har id-handlingar. (Kravet gäller inte barn som reser med förälder som har pass eller id-handling.)

  Du som har uppehållstillstånd i Sverige bör ha med dig ditt uppehållstillståndskort och legitimation för att kunna visa att du har rätt att resa in i Sverige.

  De flyktingar som inte vill söka asyl i Sverige kommer inte släppas in i landet. Polisen ansvarar för att kontrollera vem som har rätt att vara i landet. Den som stannar i Sverige utan att ansöka om asyl befinner sig olagligt i landet, vilket kan få rättsliga följder.

  Läs mer om polisens arbete med gränskontrollerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Varför införs gränskontroller och id-krav för att resa till Sverige?

  Regeringen inför de nya reglerna för att minska antalet personer som söker asyl i Sverige.  

 • Innebär gränskontrollerna att fler eller färre personer kommer söka asyl i Sverige?

  De senaste veckorna har antalet asylsökande som kommer till Sverige minskat kraftigt. Det beror bland annat på polisens gränskontroller och id-krav på färjor.

 • Tvingar Migrationsverket alla flyktingar att söka asyl i Sverige?

  Nej, Migrationsverket tvingar ingen att söka asyl i Sverige. Om du inte vill söka asyl i Sverige kommer du att få möjlighet att återvända till det land som du senast kom ifrån.

Hjälpa asylsökande eller nyanlända

 • Jag vill engagera mig eller har gåvor att ge asylsökande, hur gör jag?

  Kontakta frivilligorganisationer och församlingar om du vill engagera dig eller ge gåvor. Migrationsverket har ingen möjlighet att ta emot och distribuera gåvor.

  På informationsverige.se kan du se vilka frivilligorganisation som finns i din del av landet.

  Lista över föreningar och organisationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Se hur läget ser ut för sökande i ditt län eller din kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Jag vill bli god man, hur gör jag?

  Som privatperson kan du bli god man åt ett ensamkommande barn. Vänd dig till kommunen där du bor för mer information om hur du kan bli en god man.

  Läs mer om att vara god man på SKLs webbplatslänk till annan webbplats.

 • Jag vill bli familjehem till ett ensamkommande barn, hur gör jag?

  Det finns möjlighet att bli ett familjehem till ensamkommande barn. Vänd dig till kommunen där du bor för mer information hur det går till.

  Det finns mer information om familjehem på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats

 • Jag vill erbjuda ett boende till asylsökande, hur gör jag?

  Du som privatperson kan låta asylsökande vuxna och familjer bo hemma hos dig. Migrationsverket kan dock inte matcha privatpersoner med asylsökande. Vänd dig till en frivilligorganisation för att få hjälp med detta.

  Om du vill hyra ut flera lägenheter eller större boenden med minst 30 platser till vuxna och familjer så kan du anmäla ditt intresse här.

 • Jag vill öppna ett boende för ensamkommande barn, hur gör jag då?

  Om du vill öppna ett boende för ensamkommande barn ska du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är den myndighet i Sverige som beviljar tillstånd för dessa boenden.

  Läs mer på IVOs webbplats om vård eller boende för ensamkommande barn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boende för asylsökande

 • Har människor som söker asyl i Sverige någonstans att bo?

  Migrationsverket kan inte garantera alla asylsökande boende. Den som vill söka asyl i Sverige måste vara beredd att ordna sitt boende på egen hand. De kan till exempel bo hos släktingar eller bekanta. Om boendeplatserna inte räcker kommer vi att prioritera att ordna boende åt barnfamiljer.

 • Vad händer om sökande har ordnat sitt eget boende men ångrar sig och vill bo i ett av Migrationsverkets boenden?

  Om sökande har ordnat sitt boende på egen hand men av någon anledning inte kan bo kvar där kan hen flytta till en av Migrationsverkets anläggningar om det finns plats. Sökande kan vända sig till den mottagningsenhet där hen är inskriven för att få mer information. Migrationsverket kommer dock i första hand erbjuda boenden till barnfamiljer.

Handläggningstider

 • Blir handläggningstiden i andra tillståndsärenden längre när det kommer så många asylsökande till Sverige?

  Ja, handläggningstiderna kommer att bli något längre för personer som har ansökt om tillstånd för familjeanknytning och arbetstillstånd. För att förstärka flyktingmottagandet flyttar Migrationsverket tillfälligt personal från andra delar av verksamheten, vilket påverkar handläggningstiderna.

  Migrationsverket uppskattar nu att handläggningstiden för ansökningar om arbetstillstånd och uppehållstillstånd på familjeanknytning blir 1‑2 månader längre än normalt. Handläggningstiderna för dessa ärenden uppdateras en gång i månaden på webben. Den ökade handläggningstiden på 1‑2 månader räknas med i tiderna som Migrationsverket redovisar.

  Läs mer om uppskattade handläggningstider för uppehållstillstånd på familjeanknytning och arbetstillstånd

 • Hur lång tid tar det innan jag får komma på asylutredning?

  I dagsläget kommer många fler människor än vanligt till Sverige och söker asyl. Därför har Migrationsverkets väntetider för att komma på utredning och för att få ett beslut ökat. Det går inte att på förhand säga hur länge du kommer att få vänta innan du får komma på asylutredning. Migrationsverket arbetar hela tiden för att förkorta väntetiderna, och vi kommer att kontakta dig med information om när det är din tur.

Andra myndigheter

 • Hur ser ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter ut?

  Migrationsverket har ansvar för att registrera och utreda asylansökningar. Vi har även ansvar att ordna mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva. Migrationsverket utser också juridiska biträden för de asylsökande som har rätt till det.    

  Kommuner har ansvar att ta hand om de barn som kommer utan vårdnadshavare. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för barnets asylansökan, men omhändertagandet av barnen är ett kommunalt ansvar.

  Kommunerna ansvarar också för driften av de så kallade kommunala evakueringsplatserna.

  Polisen ansvarar för att kontrollera vem som har rätt att vara i landet. Den som stannar i Sverige utan att ansöka om asyl befinner sig olagligt i landet, vilket kan få rättsliga följder.

  Här kan du läsa om vad andra aktörer gör – information från krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 10 maj 2016