Att söka jobb hos oss

Här hittar du information om hur du gör om du vill söka jobba hos oss och om hur vår rekryteringsprocess går till.

Är du intresserad av att arbeta hos oss med anledning av situationen i Ukraina?

Det är många som just nu söker kontakt med oss för att erbjuda sin hjälp och sitt stöd i arbetet med att ta emot människor som söker sig till Sverige från Ukraina. För att vi ska kunna ta vara på det visade intresset på bästa sätt så behöver du som är intresserad av att arbeta inom Migrationsverket antingen söka våra utannonserade tjänster eller registrera en intresseanmälan enligt nedan. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot intresseförfrågningar på annan väg.

Är du intresserad av att hjälpa till med mottagandet av dem som söker sig från Ukraina på annat sätt, ber vi att du vänder dig till någon av de lokala hjälporganisationer som arbetar med detta.

Vi söker många nya medar­be­tare till vår ansök­nings- och mottag­nings­verk­samhet

Just nu händer det mycket i vår omvärld och många människor söker sig till Sverige. Vi har därför behov av att stärka upp vår verksamhet med fler medarbetare som kan hjälpa till i de delar av verksamheten där behovet för tillfället är som störst:

  • där vi tar emot ansökningar
  • inom mottagningsverksamheten
  • inom asylprövningen

Det gäller framför allt roller som migrationshandläggare och migrationsassistenter till orter som Sundbyberg, Märsta, Norrköping och Malmö men det publiceras nya tjänster löpande.

Vi söker också fler kollegor till andra områden

Vår verksamhet är stor och vi har också behov av att bli fler inom andra ärendeslag, till exempel där vi prövar ansökningar från människor som vill komma till Sverige för att studera, arbeta, flytta till nära och kära eller få medborgarskap.

Migrationsverket befinner sig på en stor digitaliserings- och utvecklingsresa och vi behöver bli fler med it-kompetens som kan bidra till denna resa. Vi har många lediga tjänster utlysta just nu – bland annat är ansökan till vårt it-traineeprogram öppen från 15 mars‒15 april.

Oavsett var i verksamheten du kommer att arbeta så har du en betydelsefull roll i att bidra till vårt viktiga samhällsuppdrag.

Så här gör du om du är intres­serad av att arbeta hos oss:

Vår rekryteringsprocess

Nedan hittar du en beskrivning av hur en rekryteringsprocess vanligen går till – från att du skickar in din ansökan till dess att tjänsten är tillsatt.

I vissa större rekryteringar arbetar vi lite annorlunda med själva urvals- och intervjufasen, men det får du särskild information om i just dessa processer.

När du har hittat en intressant tjänst som du vill söka gör du det genom vårt rekryteringssystem. Du ska bifoga CV och ett personligt brev. Tänk på att tydligt beskriva din erfarenhet och kompetens utifrån vad som efterfrågas i tjänsten du söker.

Klicka på knappen för respektive dokument för att ladda upp dina filer. När alla obligatoriska fält är ifyllda är din ansökan fullständig och först då kan du registrera din ansökan. Det är angeläget att alla dina uppgifter stämmer, till exempel din mejladress, eftersom vi kontaktar dig via mejl.

Du behöver inget konto för att kunna ansöka, men om du vill kan du skapa ett konto för att hålla koll på dina ansökningar. Om du skapat ett konto kommer du därefter att behöva logga in. Du kan också ändra och bifoga nya dokument eller uppdatera information om utbildning eller språk när du loggat in. Uppgifterna sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och används för varje nytt jobb du söker hos oss. Har du bytt mejladress sedan du skapade ditt konto loggar du in som tidigare och ändrar sedan själv mejladressen för ditt konto.

När du skickat din ansökan får du en bekräftelse på din ansökan så att du vet att den tagits emot. Om du inte får en bekräftelse kan du kontakta oss på rekrytering@migrationsverket.se.

Har du skyddade personuppgifter eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar oss innan du ansöker så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.

När ansökningstiden är över går vi igenom de ansökningar som kommit in och väljer ut ett antal personer vi vill träffa. Vi bedömer ansökningarna utifrån den specifika tjänstens kravprofil. Kravprofilen bygger på vilken utbildning, erfarenhet, kunskap och personliga kompetenser som vi bedömer vara relevanta för den aktuella tjänsten.

Om vi har valt att gå vidare med din ansökan kontaktar vi dig per telefon eller mejl för att kalla dig till en första intervju. Om du har fått en inbjudan till intervju via mejl ska du logga in eller registrera dig för att välja bland de tider som är planerade. Den första intervjun genomförs av en rekryterare och efter ytterligare utvärdering kallas utvalda personer till nästa intervju som genomförs av den chef som rekryterar. I samband med den första, kompetensbaserade intervjun, erbjuder vi intervju över telefon eller Skype. En andra intervju, där även säkerhetsrelaterade frågor ställs, sker alltid fysiskt. Vid intervjuerna får du också mer information om Migrationsverket som arbetsplats och arbetsgivare, samt om den befattning som du har sökt.

Beroende på befattning och rekrytering kan det i nästa steg bli aktuellt med kompletterande djupintervjuer och/eller tester.

Avslutningsvis kontaktar vi de referenspersoner du angivit, oftast nuvarande och tidigare chefer. Vi kontaktar inga referenser utan att informera dig om det.

När vi tillsatt en tjänst hör vi av oss till alla som sökt. Om du varit på intervju kontaktar vi dig personligen, annars får du ett meddelande via mejl om att vi tillsatt tjänsten med en annan sökande.

En rekrytering tar normalt mellan en och tre månader.

Att över­klaga

Om du inte får den tjänst som du har sökt kan du överklaga beslutet skriftligen. Överklagandet ska innehålla uppgifter om

namn, adress och personnummer
vilken anställning det gäller
diarienummer
varför du anser att beslutet är felaktigt.

Skriv även vilken av tillsättningarna du överklagar om du vill överklaga en rekryteringsprocess där fler än en har anställts. Om du vill få anslaget för kännedom kontakta kompetensförsörjningsenheten via mejl rekrytering@migrationsverket.se eller genom att ringa via vår växel 0771-235 235.

Ditt överklagande sänder vi vidare till Statens överklagandenämnd för prövning. För att få en anställning genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är mer kvalificerad för den aktuella befattningen än den som först fick den.

Statens överklagandenämnd bedömer de sökandes förtjänster och skicklighet samt personliga kompetenser. Skickligheten är viktigast om det inte finns särskilda skäl för något annat. Myndigheten gör en helhetsbedömning av bland annat teoretisk och praktisk utbildning, personliga egenskaper, andra kunskaper och erfarenheter från offentlig eller privat verksamhet.

Ansökningshandlingar för de som har anställts i en rekryteringsprocess lämnas ut på begäran. Mejla din begäran till rekrytering@migrationsverket.se.

För att ditt ärende ska prövas måste ditt överklagande ha inkommit till Migrationsverket innan beslutet har fått laga kraft, det vill säga inom tre veckor från den dag beslutet om anställning har anslagits på Migrationsverkets huvudkontors anslagstavla, vid receptionen på Slottsgatan 82 i Norrköping.

Ditt överklagande skickar du till rekrytering@migrationsverket.se

eller per post till:

Migrationsverket
Kompetensförsörjningsenheten
Box 1430
171 27 Solna

För frågor eller hjälp kan du kontakta kompetensförsörjningsenheten via mejl: rekrytering@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: