Att söka jobb hos oss

Du söker en utlyst tjänst hos oss genom vårt rekryteringssystem. När ansökningstiden gått ut går vi igenom ansökningarna som har kommit in och väljer ut de personer vi vill träffa för en intervju. När tjänsten är tillsatt hör vi av oss till alla som har sökt.

Ansökan

När du har hittat en intressant tjänst som du vill söka gör du det genom vårt rekryteringssystem. Du ska bifoga CV och ett personligt brev. Tänk på att tydligt beskriva din erfarenhet och kompetens utifrån vad som efterfrågas i tjänsten du söker. 

Klicka på knappen för respektive dokument för att ladda upp dina filer. När alla obligatoriska fält är ifyllda är din ansökan fullständig och först då kan du registrera din ansökan. Det är angeläget att alla dina uppgifter stämmer, till exempel din mejladress, eftersom vi kontaktar dig via mejl.

Du behöver inget konto för att kunna ansöka, men om du vill kan du skapa ett konto för att hålla koll på dina ansökningar. Om du skapat ett konto kommer du därefter att behöva logga in. Du kan också ändra och bifoga nya dokument eller uppdatera information om utbildning eller språk när du loggat in. Uppgifterna sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och används för varje nytt jobb du söker hos oss. Har du bytt mejladress sedan du skapade ditt konto loggar du in som tidigare och ändrar sedan själv mejladressen för ditt konto.   

När du skickat din ansökan får du en bekräftelse på din ansökan så att du vet att den tagits emot. Om du inte får en bekräftelse kan du kontakta oss på rekrytering@migrationsverket.se.

Har du skyddade personuppgifter eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar oss innan du ansöker så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.

Urval och intervjuer

När ansökningstiden är över går vi igenom de ansökningar som kommit in och väljer ut ett antal personer vi vill träffa. Vi bedömer ansökningarna utifrån den specifika tjänstens kravprofil. Kravprofilen bygger på vilken utbildning, erfarenhet, kunskap och personliga kompetenser som vi bedömer vara relevanta för den aktuella tjänsten.

Om vi har valt att gå vidare med din ansökan kontaktar vi dig per telefon eller mejl för att kalla dig till en första intervju. Om du har fått en inbjudan till intervju via mejl ska du logga in eller registrera dig för att välja bland de tider som är planerade. Den första intervjun genomförs av en rekryterare och efter ytterligare utvärdering kallas utvalda personer till nästa intervju som genomförs av den chef som rekryterar. Vid intervjuerna får du också mer information om Migrationsverket som arbetsplats och arbetsgivare, samt om den befattning som du har sökt.

Beroende på befattning och rekrytering kan det i nästa steg bli aktuellt med kompletterande djupintervjuer och/eller tester.

Avslutningsvis kontaktar vi de referenspersoner du angivit, oftast nuvarande och tidigare chefer. Vi kontaktar inga referenser utan att informera dig om det.

Vi kontaktar dig när tjänsten är tillsatt

När vi tillsatt en tjänst hör vi av oss till alla som sökt. Om du varit på intervju kontaktar vi dig personligen, annars får du ett meddelande via mejl om att vi tillsatt tjänsten med en annan sökande.

En rekrytering tar normalt mellan en och tre månader.

Att överklaga 

Om du inte får den tjänst som du har sökt kan du överklaga beslutet skriftligen. Överklagandet ska innehålla uppgifter om

  • namn, adress och personnummer
  • vilken anställning det gäller
  • diarienummer
  • varför du anser att beslutet är felaktigt.

Skriv även vilken av tillsättningarna du överklagar om du vill överklaga en rekryteringsprocess där fler än en har anställts. Om du vill få anslaget för kännedom kontakta enheten för HR-specialister via mejl rekrytering@migrationsverket.se eller genom att ringa via vår växel 0771-235 235.

Ditt överklagande sänder vi vidare till Statens överklagandenämnd för prövning. För att få en anställning genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är mer kvalificerad för den aktuella befattningen än den som först fick den.

Statens överklagandenämnd bedömer de sökandes förtjänster och skicklighet samt personliga kompetenser. Skickligheten är viktigast om det inte finns särskilda skäl för något annat. Myndigheten gör en helhetsbedömning av bland annat teoretisk och praktisk utbildning, personliga egenskaper, andra kunskaper och erfarenheter från offentlig eller privat verksamhet.

Ansökningshandlingar för de som har anställts i en rekryteringsprocess lämnas ut på begäran. Mejla din begäran till rekrytering@migrationsverket.se.

För att ditt ärende ska prövas måste ditt överklagande ha inkommit till Migrationsverket innan beslutet har fått laga kraft, det vill säga inom tre veckor från den dag beslutet om anställning har anslagits på Migrationsverkets huvudkontors anslagstavla, vid receptionen på Slottsgatan 82 i Norrköping.

Ditt överklagande skickar du till rekrytering@migrationsverket.se

eller per post till:

Migrationsverket
Enheten för HR-specialister
Box 1430
171 27 Solna

För frågor eller hjälp kan du kontakta enheten för HR-specialister via mejl: rekrytering@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-03

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.