Fakta om Migrationsverket

Korta fakta om Migra­tions­verket

  • Migrationsverket är en av Sveriges största myndigheter med drygt 5 000 medarbetare.
  • Organisationen leds av generaldirektör Maria Mindhammar.
  • Verksamheten finns över hela landet fördelat på tre regioner: Nord, Syd och Väst.
  • Huvudkontoret ligger i Norrköping och vår operativa verksamhet finns i huvudsak på våra tre regioners huvudorter Stockholm, Malmö och Göteborg.
  • Vi har även medarbetare på plats i andra länder. Dessa arbetar med migrationsprocessen på våra ambassader eller med olika typer av uppdrag och internationella samarbeten.
  • Vår verksamhet styrs bland annat av lagar och förordningar, internationella konventioner och det årliga regleringsbrevet från regeringen. I regleringsbrevet står det vad vi ska fokusera på i verksamheten under det närmaste året.

Läs mer om vårt uppdrag

Vår organisation

Sidan senast uppdaterad: