Träffa oss i höst

I höst besöker Migrationsverkets verksamheter olika arbetsmarknadsdagar och mässor. Här vill vi träffa dig som studerar på universitet och berätta om vår verksamhet och hur det är att arbeta på Migrationsverket.


Här kan du träffa oss:

När

Var

D-dagen 12 oktober

Stockholm: THS kårhus, Nymble, KTH Campus Valhallavägen

Juristdagarna 12 oktober

Stockholm: Frescatihallen, Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 4

HUMJUR, 18 oktober

Göteborg: Handelshögskolan, Vasagatan 1

JIA-dagarna, 2 november

Lund: AF-borgen, Lunds universitet, Sandgatan 2

Kontaktdagen, 7 november

Uppsala: Uppsala konsert & kongress, Vaksalagatan

LINK 23 november

Linköping: mässan håller till i C-huset och Kårallen, campus Valla

MTD 6 december

Norrköping: Campus, Bredgatan 33

GAIUS, 7 december

Göteborg: Handelshögskolan, Vasagatan 1


Sidan senast uppdaterad: