Utvecklas med oss

På Migrationsverket sker arbetet i takt med vår omvärld och varierar med händelserna där. Det finns en stor variation i sakfrågor och arbetsuppgifter som ger goda möjligheter för dig att utvecklas, i takt med myndigheten och det som händer runt omkring.

Personal på nationellt servicecenter

Här får du följa en utveck­ling i hög takt

Hos oss arbetar du med en stor variation i sakfrågor och arbetsuppgifter. Förutsättningarna för vårt arbete kan också snabb förändras i takt med den globala migrationens rörelser, politiska förändringar i samhället och ny lagstiftning och rättspraxis. Faktum är att få myndigheter behöver vara så anpassningsbara och kreativa när det gäller utveckling som vår. Den här dynamiska miljön ställer krav på hög kompetens hos våra medarbetare och skapar samtidigt stora möjligheter för dig att utvecklas, i takt med myndigheten och det som händer runt omkring.

Intro­duk­tionen – en viktig start

När du börjar din anställning får du en introduktion till Migrationsverket som arbetsplats – hur vår verksamhet fungerar, hur vår organisation är uppbyggd, vårt förhållningssätt och gemensamma värderingar. Du kommer också att introduceras till de lagar och bestämmelser som styr vårt arbete. Det är också viktigt att du får besöka olika delar av vår verksamhet för att förstå vårt uppdrag, vårt arbete och din egen roll i helheten.

Du som medarbetare är den största drivkraften i din utvecklingsresa.

Vi utvecklas på höjden, bredden och djupet och vi får nya perspektiv i samtal och utbyte med våra kollegor och vår omvärld. Du behöver inte alltid byta roll eller arbetsplats för att få se och lära dig nya saker. Om du vill utvecklas inom din nuvarande roll eller mot nya roller eller uppdrag så har Migrationsverket många möjligheter för dig.

Din utvecklingsresa börjar i samtal med din chef där ni diskuterar och funderar över vad du som medarbetare behöver för att komma framåt i ditt arbete och i din roll. Till stöd finns verktyg i Migrationsakademin - Migrationsverkets egen samlingsplats för lärande och utveckling men även i samarbetet och dialogen med kollegor.

Vi erbjuder dig goda möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling. Du kan bredda din kompetens genom att arbeta inom olika arbetsområden och i olika roller. Du kan fördjupa din kompetens genom att välja att fördjupa dig inom ett specifikt område och ha en expertroll. Du kan också utvecklas i rollen som ledare och chef.

Sidan senast uppdaterad: