Migration till Sverige

Människor rör sig mellan olika länder i världen. Varje dag fattar tusentals människor beslutet att flytta. En del tvingas fly undan förföljelse medan andra flyttar frivilligt. Det kan handla om att bilda familj, arbeta eller studera i ett annat land.

Varje år flyttar människor till Sverige av olika anledningar och det finns flera grunder till att människor får uppehållstillstånd i Sverige.

Olika skäl för uppehållstillstånd i Sverige