Migrationsverket logotyp

Varje år flyttar människor till Sverige av olika anledningar. Det vanligaste skälet 2019 var arbete, men det finns flera grunder till att människor får uppehållstillstånd i Sverige.

Olika skäl för uppehållstillstånd i Sverige

Varje person som migrerar har sin egen berättelse. Migrationsverket gjorde under 2016–2017 en satsning under namnet MigTalks där vi träffade personerna bakom siffrorna och lyssnade på deras historia. Några av dem kan du läsa om på följande sidor.

Möt några av personerna bakom statistiken