Migrationsverket logotyp

Människor vi möter

Människor kommer till Sverige av olika anledningar. Det kan vara på grund av studier och arbete, för att besöka släkt och vänner eller för att man har träffat en partner att dela livet med. Många flyttar till Sverige frivilligt medan andra tvingas fly undan krig och förföljelse. Oavsett anledning så är varje migrants resa individuell.

Möt några av dem som rest till Sverige

Varje år migrerar tusentals personer till Sverige. Oavsett anledning så är det enskilda personers ansökningar Migrationsverket tar emot och prövar. Det är flera avgörande lagar och konventioner som påverkar om en person får stanna eller måste lämna landet.

Att varje dag arbeta med frågor som rör människors framtid, och att försöka göra det med respekt och lika hänsyn för de sökande innebär ett stort ansvar. Det är viktigt att ha en stor förståelse för den sökandes egen situation, även då svåra beslut fattas.

Alltid en person bakom statistiken

Migrationsverket vill sprida kunskap om de som söker sig till Sverige och vi delar gärna med oss av de sökandes egna berättelser. Alla migranter är olika och livsvalen skiljer sig åt, men tillsammans delar de viljan att få komma hit. En resa som gett dem nya erfarenheter, upplevelser och möjligheter i livet.

MIG Talks – en samtals­serie

Mellan 2016 och 2017 genomförde Migrationsverket tillsammans med andra organisationer en kommunikationssatsning kring migration under namnet MigTalks. Satsningens syfte var att synliggöra människorna bakom statistiken och att belysa skälen och drivkrafterna bakom flytten från ett land till ett annat.

Berättelserna och perspektiven hos de som kommer hit är grunden för vår samlade kunskap. Några av dessa personers berättelser hittar du på de här sidorna.

Fler berättelser från MIG Talks

Intervjumaterialet som samlades in genom MIG Talks finns även sammanställt i boken 87 röster om migration. Boken är ett samarbete mellan Migrationsverket och Nordiska museet.

Läs boken 87 röster om migrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I broschyren Migration – Människor och fakta kan du läsa mer om Migrationsverkets uppdrag och på vilket sätt människor påverkas av vårt arbete. Du kan skriva ut broschyren eller beställa den från oss.

Migration – Människor och faktaPDF (svenska)
Migration – People and factsPDF (på engelska)

Du kan även beställa broschyren

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?