Migrationsverket – mitt i världen 2018

Relationer - det vanligaste skälet till migration

Familjeanknytning har alltid varit det vanligaste skälet till att någon söker och får tillstånd att flytta till Sverige. Undantaget var 2016, i spåren av 2015 års stora flyktingmottagande, då flyktingar och skyddsbehövande var den största gruppen. Under 2018  fick 44 861 personer uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige, 37 procent av dem var anhöriga till flyktingar.

132 552 personer beviljades uppehållstillstånd under 2018

Graf över beviljade uppehållstillstånd 2018

Så många fick sin ansökan beviljad av Migrationsverket efter att ha prövats i sak

  • 60 % av de som ansökte om uppehållstillstånd som anhöriga till någon i Sverige fick ja på ansökan.
  • 81 % av de som ansökte som arbetstagare fick ja på ansökan.
  • 88 % av de som ansökte om tillstånd att studera fick ja på ansökan.
  • 89 % av de som ansökte om svenskt medborgarskap fick ja på ansökan.
  • 38% av de som ansökte om tillstånd som egna företagare fick ja på ansökan.

Färre asylsökande 2018

Under 2018 sökte 21 502 personer asyl i Sverige. Det är en stadigt sjunkande trend sedan 2015 då nästan 163 000 personer sökte asyl.

De sex största grupperna 2018

Graf över antalet asylsökande 2018

 

Färre personer i Migrationsverkets mottagningssystem

Vid slutet av 2018 var 53 000 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Sedan 2016 har 130 000 boendeplatser avvecklats. Succesivt har vi lämnat de tillfälliga och ofta dyra boenden som anskaffades när behovet var som störst under 2015.

Kostnaden per flyktingdygn under 2018

Graf över flyktingdygnskostnader 2018

Ensamkommande barn

944 ensamkommande barn och unga sökte asyl under 2018. Det är ytterligare en sänkning i förhållande till föregående år och framförallt i jämförelse med 2015 då över 35 000 ensamkommande barn och ungdomar sökte asyl. De största grupperna kommer från Syrien, Marocko och Somalia. 

Av de ensamkommande barn och ungdomar som fått sitt ärende prövat i Sverige under förra året, fick 65 procent stanna här.

Migrationsverkets totala utgifter för 2018 var 34,1 miljarder kronor

Av de dryga 34 miljoner kronorna gick 16,1 miljarder till kommunerna när de tog emot flyktingar som fått tillstånd att stanna i Sverige. Statsbidraget utgår till kommuner som har tecknat överenskommelse om flyktingmottagande. Dessutom får varje kommun bidrag för varje mottagen person. 

11,7 miljarder betalades ut till asylsökandes bistånd och boende inklusive ersättningar till kommuner och landsting (exempelvis skola och sjukvård för asylsökande).

5,1 miljarder var förvaltningskostnader, exempelvis till Migrationsverkets kostnader för personal och lokaler. 

1,2 miljarder kronor till exempelvis vidarebosättning av kvotflyktingar. Även kostnader för offentliga biträden och Migrationsverkets utvecklingskostnader ingår i summan.

Graf över Migrationsverket totala utgifter

Skriv ut eller beställ folder

Migrationsverket mitt i världen är baserad på Migrationsverkets årsredovisning. Informationen finns samlad i en vikfolder som går att skriva ut eller beställa från Migrationsverket.

Migrationsverket – mitt i världen 2018PDF

Swedish Migration Agency World View 2018PDF PDF

Beställ foldern

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.