Nya lagar 2016

Sveriges riksdag har fattat beslut om flera lagändringar som påverkar asylsökande och dem som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige.

Sedan den 1 juni har den som har sökt asyl och fått ett beslut om avvisning eller utvisning inte längre  rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket.

Den 21 juni fattade riksdagen beslut om en lag som begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd och möjligheten för den sökandes familj att få komma till Sverige. Lagen gäller från och med den 20 juli och tre år framåt.

Aktuellt

 • 2016-07-20

  20 juli 2016: Ny lag som påverkar asylsökande och deras familjer

  Sveriges riksdag har antagit en ny lag som begränsar asylsökandes möjlighet att få uppehållstillstånd och att återförenas med sina familjer. Den nya lagen började gälla den 20 juli 2016, men påverkar även dig som har ansökt om asyl före den 20 juli. Den nya lagen är tidsbegränsad och kommer att gälla i tre år.
 • 2016-07-01

  Riksdagen har beslutat att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

  Den 21 juni fattade riksdagen beslut om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den nya lagen, som träder i kraft den 20 juli 2016, innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den kommer även att innebära krav på försörjning och bostad för fler personer än tidigare.
 • 2016-06-22

  Informationsfilm om lagändringen från den 20 juli

  Riksdagen har fattat beslut om en tidsbegränsad lag som under tre år kommer att begränsa asylsökandes möjlighet till uppehållstillstånd och familjeåterförening. Lagen börjar gälla den 20 juli.
 • 2016-05-19

  Informationsfilm om lagändringen från 1 juni 2016

  Från den 1 juni 2016 gäller nya regler om rätt till boende och ekonomiskt stöd för den som har fått ett beslut om avvisning eller utvisning. En kort informationsfilm förklarar vad som gäller.