Ändring av rätt till bistånd enligt LMA

Den 1 juni 2016 började den nya ändringen i lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA) att gälla.

Ändringen innebär att en asylsökande inte har rätt till bistånd om

  • den asylsökande har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla, eller
  • tidsfristen för frivilligt återvändande har gått ut.

Med bistånd menas till exempel boende och dagersättning.

Ändringen gäller inte vuxna som bor tillsammans med sina barn under 18 år. De har fortfarande rätt till bistånd till dess att de lämnar Sverige.

Informationsfilm om vad som gäller från 1 juni 2016

Senast uppdaterad: 8 december 2016