Nyhetsarkiv

 • 2017-01-31

  Migrationsverkets mottagningsenheter i Mora och Sandviken läggs ned

  10 medarbetare i Mora och 21 i Sandviken fick idag, tisdag, information om att myndighetens enheter på orterna läggs ned.
     – Det är naturligtvis inte ett besked man vill ge. Men det är en naturlig följd av ändrade förutsättningar, säger regionchef Magnus Önnestig.
 • 2017-01-30

  Varsel lagt till Arbetsförmedlingen angående omställning i region Mitt

  I dag, måndag, varslar Migrationsverket i region Mitt Arbetsförmedlingen om att regionen vid kommande årsskifte kommer att ha 300 färre medarbetare. Samtliga län och orter i regionen berörs av varslet. Minskningen kommer att i första hand ske genom omplaceringar och naturliga avgångar, men uppsägningar kan inte uteslutas.
 • 2017-01-26

  ”Vi förstår engagemanget – men vi kan inte fatta beslut som går emot lagarna”

  Den senaste tiden har rapporteringen i tidningar, radio och TV om 9-åriga Marwa engagerat och upprört många. Migrationsverket vill därför förtydliga och förklara omständigheterna i fallet, och ge en generell bild av förutsättningarna för myndighetens arbete.
 • 2017-01-20

  Tillfälliga lagen ger avtryck i statistiken

  Ett halvår har gått sedan den tillfälliga lagen började gälla 20 juli 2016. Förändringarna syns nu i Migrationsverkets statistik.
  – Den tillfälliga lagstiftningen kommer att få ännu större genomslag framöver eftersom många ärenden hittills avgjorts enligt den ordinarie utlänningslagen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.
 • 2017-01-19

  Migrationsverket inleder återgång till mindre organisation

  De närmaste åren kommer Migrationsverket att minska antalet anställda till följd av färre asylsökande och minskad budget. Närmast i planeringen ligger att avveckla 23 500 direktupphandlade boendeplatser under våren, vilket leder till ett mindre behov av boendepersonal. I ett första skede berörs medarbetare i region Mitt.
 • 2017-01-18

  Planering klar för att stänga 183 boenden

  Under februari till maj ska återstående direktupphandlade asylboenden avvecklas. 183 boenden ska stänga och vi kommer att erbjuda andra boenden till drygt 16 000 människor. Målsättningen är återgå till ett stabilt och långsiktigt boendesystem.
 • 2017-01-17

  Snabbare och enklare utresor via utreseboenden

  Migrationsverket har utreseboenden i Malmö, Göteborg, Uppsala och Knivsta. Syftet är att arbeta smartare med utresor som sker självmant.
  Ett av utreseboendena ligger i Åby utanför Uppsala i en före detta öppen kriminalvårdsanstalt. Härifrån är det inte långt till Arlanda där alla utresor sker.
 • 2017-01-03

  Lagändringar som påverkar Migrationsverket från 1 januari

  Från årsskiftet träder lag- och regeländringar i kraft som berör Migrationsverket.
 • 2017-01-01

  Högsta antalet asylbeslut hittills

  2016 fick 111 979 personer beslut i sitt asylärende. Det är det högsta antal asylbeslut Migrationsverket hittills fattat under ett år. Orsaken till kraftsamlingen är det stora antal asylsökande, 163 000, som kom under 2015. Under 2016 sökte totalt 28 939 personer asyl i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.