Nyhetsarkiv

 • 2017-02-23

  Årsredovisningen för 2016 klar

  2016 var ett år som fortsatt präglades av att så många sökte asyl i Sverige året före.
 • 2017-02-20

  Migrationsverket minskar mottagningen i region Nord

  Region Nord räknar med att bli mellan 100 och 120 färre årsarbetare under 2017. Verksamheten anpassas till behov och budget. − Hur många personer som kommer att påverkas är för tidigt att säga. Vi arbetar nu intensivt med att hitta så bra lösningar som möjligt för våra medarbetare, säger regionchef Håkan Hansi.
 • 2017-02-18

  Migrationsverket väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas

  Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik har fattat beslut om att myndigheten från och med idag, lördagen den 18 februari, väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats.
 • 2017-02-14

  Utökad flyktingkvot har Syrien i fokus

  Inte sedan Balkankrigen på 90-talet har den svenska flyktingkvoten omfattat så många platser som i år – 3 400. Ungefär hälften av dem är öronmärkta för människor på flykt undan kriget i Syrien. Även i östra Afrika, på Afrikas horn och i sydvästra Asien ska stora grupper tas ut.
 • 2017-02-07

  Prognos: Stora utmaningar för Migrationsverket väntar under 2017

  Färre människor söker asyl i Sverige, men utmaningarna är fortsatt stora. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.
  I år behöver myndigheten fatta fler beslut än någonsin i alla typer av ärenden, både asyl- och tillståndsärenden.
  – I takt med att vår mottagningsverksamhet minskar kan vi fokusera mer på att pröva ärenden så att fler får sina beslut, säger Veronika Lindstrand Kant, tf. biträdande operativ chef på Migrationsverket.
 • 2017-02-07

  Migrationsverket klarade i huvudsak uppdraget hösten 2015

  Migrationsverket klarade i huvudsak sitt uppdrag under hösten 2015. Men samarbetet med andra myndigheter kan bli bättre liksom beredskapen. Det är Riksrevisionens slutsats efter att ha granskat myndigheternas beredskap och hantering under den exceptionella flyktingsituationen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.