Nyhetsarkiv

 • 2017-03-31

  Första medicinska åldersbedömningen snart klar

  Om en månad förväntas Rättsmedicinalverket skicka det första utlåtandet om en asylsökandes ålder till Migrationsverket.
  – Det betyder att vi snart kommer att kunna fatta det första beslutet där Rättsmedicinalverkets åldersbedömning finns med som en del av bevisningen, säger Daniel Salehi, Migrationsverkets processledare för åldersbedömningar.
 • 2017-03-24

  Migrationsverket svarar på kritik från Barnombudsmannen

  Barnombudsmannen riktar i sin årsrapport för 2016 kritik mot Migrationsverkets sätt att handlägga ärenden för barn i familj och ensamkommande barn.
  – 2015 kom 70 000 asylsökande barn till Sverige. För oss går rättssäkerheten först, så trots stora ansträngningar har handläggningstiderna blivit långa, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.
 • 2017-03-21

  ST och Seko på Migrationsverket anlitar en arbetstagarkonsult i omställningsarbetet

  Partsrådet* inom den statliga sektorn har beslutat att ST och Seko inom Migrationsverkets ska få anlita en arbetstagarkonsult för att granska och analysera verkets underlag för det pågående omställningsarbetet. Enligt planerna ska granskningen pågå till den 12 maj. 
 • 2017-03-16

  Misstänkta bedrägeriförsök via Facebook

  Personer som felaktigt utgett sig för att komma från Migrationsverket har i flera fall kontaktat sökande via Facebook. Bedragarna har skapat egna konton där de utger sig för att arbeta på Migrationsverket. Syftet har varit att komma åt sökandes inloggningsuppgifter till BankID.
 • 2017-03-14

  Migrationsverket förtydligar:
  Vi har inte omtolkat utlänningslagen

  Migrationsverket har inte tolkat om utlänningslagen i strid med Stefan Löfvens intentioner så som Aftonbladet påstått i en ledartext.
 • 2017-03-14

  Migrationsverket anpassar verksamheten i region Väst

  Region Väst räknar med att bli runt 75 färre årsarbetare inom mottagningen under 2017. Verksamheten måste anpassas till behov och budget. – Vi minskar inom mottagning och försöker fördela tjänsterna på bästa sätt mellan orterna. Samtidigt behöver vi fler som jobbar med tillståndsärenden, säger regionchef Marcus Toremar.
 • 2017-03-09

  Sverige föreslås få 200 miljoner kronor i nödhjälp från EU

  EU-kommissionen har gett Sverige ett förhandsbesked om att vårt land ska få nästan 200 miljoner kronor i nödmedel. Pengarna är avsedda för de extraordinära kostnader som Migrationsverket fortfarande har för asylsökande som kom hösten 2015.
 • 2017-03-08

  Så arbetar Migrationsverkets återvändandesambandsman i Kabul

  Kjell-Terje Torvik är tillfälligt hemma i Sverige. Annars arbetar han sedan årsskiftet som återvändandesambandsman i Kabul, Afghanistan.
  – Det jag har sett hittills visar att det går att återvända till Afghanistan, säger han.
 • 2017-03-07

  I sommar tar Sverige emot knappt 3 800 asylsökande från Italien och Grekland

  I mitten av juni ska Sverige börja ta emot omplacerade asylsökande från Grekland och Italien. Under perioden 16 juni-26 september ska 3 766 personer överföras hit.
     – Sverige kommer att göra en viktig insats för människor som befinner sig i en svår humanitär situation i Grekland och Italien. Dessa länder behöver dessutom av­lastning, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.
 • 2017-03-06

  Ny rutin gör det enklare för vissa anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige

  Migrationsverket inför nu en rutin som gör det enklare för vissa anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller framför allt personer som söker familje­återförening och kommer från länder där myndigheterna utfärdar tillförlitliga intyg om familjerelationer som äktenskapsbevis, födelsebevis och liknande.
 • 2017-03-05

  Åtgärdspaket ska höja kvaliteten på åldersbedömningar

  Migrationsverkets granskning med fokus på åldersbedömningar visar att det finns flera brister.
  – Vi är inte nöjda och gör nu en rad insatser för att höja kvaliteten, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef vid Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.