Nyhetsarkiv

 • 2017-11-24

  Så tar Migrationsverket fram en ny prognos

  För en månad sedan, den 25 oktober, lämnade Migrationsverket årets sista prognos till regeringen. Men hur går det egentligen till att ta fram en prognos? Två av Migrationsverkets analytiker, Ola Esaiasson och Jukka Törrö, berättar.
 • 2017-11-24

  De sista tillfälliga boendena avvecklas 2018

  Migrationsverket har de senaste åren upphandlat över 450 tillfälliga leverantörs­boenden − idag finns 58 kvar. De ska nu avvecklas mellan januari och juni nästa år.
  – De upphandlade boendena har varit en välkommen men också tillfällig lösning, säger Kenneth Karlsson, chef på Migrationsverkets boendesektion.
 • 2017-11-23

  Förslag om minskning av mottagningsverksamheten

  Migrationsverket minskar mottagningen med 1 000 medarbetare under 2018. Samtidigt fortsätter verksamheten inom förvar och förvaltningsprocess med en hög bemanningsnivå. Det är förslaget som nu ska förhandlas med arbetstagarorganisationerna.
 • 2017-11-20

  Så hanterar andra EU-länder utvisningar med tvång till Afghanistan

  Flera av de länder i Europa som tagit emot många afghanska asylsökande genomför utvisningar med tvång till Afghanistan. Det visar en kortrapport från svenska kontaktpunkten för EMN, Europeiska migrationsnätverket.
  – Rapportens syfte är att bidra med fakta och statistik till en aktuell debatt, säger Bernd Parusel, expert inom EMN Sverige.
 • 2017-11-20

  Trendbrott: Sedan i mars minskar de öppna anknytningsärendena

  I mars hade Migrationsverket rekordmånga öppna anknytningsärenden – cirka 74 000. Nu har den siffran minskat med 15 000.
  – Det är oerhört positivt att vi har lyckats bryta trenden och att vi nu avgör fler ärenden än som kommer in. Det betyder att vi kan ge besked till många sökande och referenspersoner som tyvärr ofta har fått vänta länge på beslut, säger Janne Wallin, operativ chef på Migrationsverket.
 • 2017-11-17

  Rättslig kommentar med anledning av händelserna i Zimbabwe

  På grund av den senaste tidens händelseutveckling har Migrationsverket bestämt att stoppa beslut i asylärenden och verkställighet av utvisningar till Zimbabwe. Beslutet gäller tills vidare.
 • 2017-11-15

  Så klarar kommunerna att ta emot nyanlända för 2017

  Kommunerna har hittills i år tagit emot 18 700 personer med uppehållstillstånd som anvisats av Migrationsverket. Nu återstår närmare 5 000 personer som väntar på att bli mottagna innan sista februari.
 • 2017-11-10

  Neddragningar inom asylprövningen 2018

  Sedan hösten 2015 har fler asylärenden än någonsin avgjorts på Migrationsverket. Därefter har betydligt färre människor sökt asyl i Sverige. I linje med detta föreslås antalet medarbetare inom asylprövningen minskas från 2000 till cirka 770 medarbetare under 2018.
 • 2017-11-09

  Så planerar Migrationsverket att ställa om under 2018

  Nu tar Migrationsverket nästa steg i omställningen till en minskad organisation. Det innebär ett förslag om inriktning för asyl- och tillståndsprövningen under nästa år. 
  – Hela myndigheten påverkas och det är viktigt att alla delar går i takt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik. 

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.