Nyhetsarkiv

 • 2018-03-28

  Mottagandeutredningen föreslår ankomst- och avresecentrum för asylsökande

  På onsdagen lämnade Mottagandeutredningen sitt slutbetänkande. Utredaren föreslår bland annat att det inrättas statliga ankomstcentrum för asylsökande, avresecentrum för asylsökande som fått nej på sin ansökan samt att möjligheterna till eget boende (EBO) begränsas.
 • 2018-03-19

  Migrationsverket justerar avvecklingsplanen för tillfälliga boenden

  Migrationsverket justerar planen att avveckla samtliga tillfälliga boenden före sommaren. Nu senareläggs avvecklingen av 16 av de 24 boenden som återstår.
 • 2018-03-15

  Ingen anledning att fortsatt stoppa utvisningar till Zimbabwe

  Säkerhetsläget i Zimbabwe bedöms ha stabiliserats sedan maktskiftet i november 2017. Därför har Migrationsverket bestämt att inte längre stoppa beslut i asylärenden och verkställighet av utvisningar.
 • 2018-03-09

  Ny analys från RMV påverkar flickors ärenden

  Som en följd av Rättsmedicinalverkets (RMV:s) justering av sannolikhetsskalan för medicinska åldersbedömningar som avser flickor, kan Migrationsverket komma att begära kompletterande yttranden i berörda ärenden.
 • 2018-03-08

  Fyra tänkbara platser för nytt förvar i norra Sverige

  Migrationsverket har beslutat att se närmare på fyra olika lokaliseringar för ett nytt förvar i norra Sverige. De fyra platserna ligger i Östersund, Boden, Luleå och Umeå. På två av dessa handlar det om tomtmark med befintliga byggnader, de två andra är obebyggd tomtmark.
 • 2018-03-06

  MiÖD-domar öppnar för helhetsbedömningar i arbetstillståndsärenden

  Två domar i Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har givit Migrationsverket möjlighet att göra helhetsbedömningar om villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Mindre misstag ska därigenom kunna kompenseras.
  – Vi ska fortfarande pröva om villkoren är uppfyllda, men domarna öppnar för en mindre strikt tillämpning av lagen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.