2016-01-12

Färre än 1 000 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 961 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 5/16/17/18/19/110/111/1Totalt
Syrien60553358262131284
Afghanistan623023277128178
Irak212821309640155
Övriga62217168121298344
Totalt2051341481835440197961

Av dessa 961 var de senaste sju dagarna 179 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 63 % afghaner.