2016-01-13

Något fler än 900 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 919 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 6/17/18/19/110/111/112/1Totalt
Syrien55335826213145269
Afghanistan302327712841157
Irak282130964017151
Övriga21716812129860342
Totalt1341481835440197163919

Av dessa 919 var de senaste sju dagarna 177 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 62 % afghaner.