2016-01-14

949 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 949 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 7/18/19/110/111/112/113/1Totalt
Syrien33582621314557271
Irak213096401727150
Afghanistan232771284116143
Övriga71681212986064385
Totalt1481835440197163164949

Av dessa 949 var de senaste sju dagarna 149 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 59 % afghaner.