2016-01-15

Knappt 1 000 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 976 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 8/19/110/111/112/113/114/1Totalt
Syrien58262131455735273
Afghanistan277128411634154
Irak309640172719148
Övriga68121298606487401
Totalt1835440197163164175976

Av dessa 976 var de senaste sju dagarna 139 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 58 % afghaner.