2016-01-19

Migrationsverket tecknar avtal om asylboende med ägare till Pite havsbad

Migrationsverket har under en tid fört samtal med Piteå kommun och ägaren till Pite havsbad om att öppna ett asylboende i anläggningen. Ett hyresavtal finns, och asylsökande kan komma att flytta in i mitten på februari. Alternativt i början av mars.

Boendet är ett asylboende med plats för 1 300 sökande, där lokalerna hyrs i befintligt skick. Det är ett så kallat kollektivt boende där Migrationsverket driver boendet och köper in tjänster som mat och städ.

- Vi är nöjda med att vi fått tillgång till så många boendeplatser i ett läge där behovet fortfarande är stort, säger Magnus Gustavsson, sektionschef vid Migrationsverket.

Vilka som kommer att flytta in i boendet är ännu inte klart, men både barnfamiljer och ensamstående personer kan erbjudas plats. Det är behovet som styr vilka som får plats på ett boende, inte var personen befinner sig i asylprocessen.

- Migrationsverket välkomnar det fokus på utbildning och andra aktiviteter som diskuteras. Det ligger i linje med vårt mål om meningsfull väntan, säger Magnus Gustavsson.

Anläggningen vid Pite havsbad kommer att användas vid lågsäsong. Inför turistsäsongens start kommer asylsökande få flytta till andra boenden som leverantören driver i norra Sverige. 

Avtalstiden löper i fyra år, med möjlighet till förlängning med två år i taget. Som längst till 2024.

Fakta Pite havsbad

  • Anläggning: Pite havsbad
  • Adress: Hotellvägen 50
  • Kommun: Piteå
  • Leverantör: Home Support Sweden AB
  • Antal platser: 1 300 boendeplatser
  • Avtalstid: under fyra år, fram till år 2020, med möjlighet till förlängning med två år i taget. Dock som längst till år 2024.
  • Hyreskostnad per år: 60 miljoner kronor