2016-01-20

Under 900 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 884 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 13/114/115/116/117/118/119/1Totalt
Syrien57352413415246268
Afghanistan1634281111611117
Irak271978171710105
Övriga6487532179468394
Totalt1641751124376179135884

Av dessa 884 var de senaste sju dagarna 84 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 58 % afghaner.