2016-01-21

851 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 851 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 14/115/116/117/118/119/120/1Totalt
Syrien34241341524640250
Afghanistan3428111161122123
Irak18781717101087
Övriga8953217946859391
Totalt1751124376179135131851

Av dessa 851 var de senaste sju dagarna 107 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 61 % afghaner.